Irene Våtvik – Sight from The Skynet

Comments (0) Irene Våtvik, Kunstnere, Norsk, Samtidskunst

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

16819216_10154894569885729_8812170558877831122_oIrene Våtvik, født 1951, er fra Sandnessjøen men bor i dag i Asker. Som barn var hun mye syk, noe som førte til mange sykehusinnleggelser hvor hun tilbrakte mye tid alene. Dette førte igjen til at hun skapte sin egen fantasiverden, en kreativitet som hun har tatt med seg videre i livet. Hennes egne opplevelser gjorde henne nysgjerrig på andre mennesker og deres indre verden. Hun utviklet en sterk empati for lidende mennesker,  og som voksen utdannet hun seg til sykepleier og spesialiserte seg deretter til psykiatrisk sykepleier. Gjennom sitt arbeid ble hun interessert i kreativ behandling og begynte derfor på Asker kunstskole hvor hun studerte deltid fra 1994-1998. Hun har siden i sin jobb som psykiatrisk sykepleier arbeidet i åtte år med grupper i kunst- og uttrykksterapi. I tillegg har hun holdt flere kurs innen dette feltet. Vi skal senere komme tilbake til denne formen for terapi, da vi har avtalt å treffes for en samtale rundt dette viktige tema. Irene Våtvik er, som vi ser,  en allsidig kunstner som i tillegg til selv å uttrykke seg gjennom kunsten, også har stor erfaring i hvordan kunsten kan brukes i behandling innen psykiatrien. Med andre ord er det en kunstner med en bred kompetanse innen kunstfeltet. Irene Våtvik er også en kunstner med mange uttrykk; hun lager collager, tegner, lager pastellbilder med mer, men de senere år har hun tegnet lite, hun jobber mest med håndlagede collager, noen ganger kombinert med foto. Våtvik har også hatt flere separatutstillinger, og i 2016 var hun med på kollektivutstilling i Fredrikstad og ved Heggedal Hovedgård i Asker. Som en innfallsport til denne spennende kunstneren skal vi ta for oss Sight from The Skynet fra 2017 som vi også skal sette  inn i en kunsthistorisk sammenheng.

Sight from The Skynet

Sight from The Skynet er fra 2017 og bildet er bygget opp av mange elementer. Vi ser blant annet to kvinnefigurer; den ene en face mens den andre er i profil. Dette er ikke den eneste forskjellen; kvinnene er også i forskjellige livsfaser, og meget mulig også fra forskjellige tidsperioder eller kulturer. Organiske former som er lett å assosiere til skyer; ikke minst på grunn av tittelen som inneholder ordet "sky",  er plassert jevnt over hele bildet17212111_10154965667290729_5545980528975976402_o og dekker delvis kvinnene. Det ligger som et "Mayas slør", og på den måten skaper det en slags illusjon; hva er det vi ser og hva er det vi tror vi ser, eller oppfatter om man vil. Høyre øyet til kvinnen en face er dekket av "skyen" mens venstre del av pannen også er tildekket. I de greske tragedier som for eksempel Kong Ødipus var det de blinde  som kunne "se" (les; var klok) og med det som bakteppe må vi spørre oss om hvor klokskapen sitter i dette tilfellet, og i hvilken grad klokskapen er tilstede. Vi vet at høyre hjernehalvdel er den delen som står for det kreative mens venstre hjernehalvdel står for det logiske, det rasjonelle.  Selv om de samarbeider gjennom hjernebjelken (corpus colossum) er det en klar todeling. Så hvordan skal vi da lese det delvis tildekkede ansiktet? Den logiske siden prøver å skaffe informasjon ved å skue ut i omgivelsene, men siden den delen av hodet hvor venstre hjernehalvdel befinner seg er tildekket spørs det i hvilken grad informasjonen kan bli bearbeidet. Når det gjelder den kreative siden er  øyet tildekket, og selv om man ifølge greske tragedier skulle være den kloke som blind, er det feilt øye som her er tildekket.

I tillegg finner vi et nett som dekker det meste av begge personene i bildet, noe vi skal komme tilbake til. I motsetning til personen som er beskrevet ovenfor, er personen som vi ser i profil nesten i helfigur. Denne personen er mer diffus, men det er en person med langt hår, en form for kyse eller hatt på hodet, og med en lang kåpe eller kjole. Hendene er enten foldet eller de er plassert i en muffe. Derav kommer antagelsen om at personene kan være fra forskjellige tidsperioder eller kulturer. Personen en face er også bare avbildet fra brystet, eventuelt halsen og opp, og ser ut til å være fra vår tid, basert på ansikt og hårfasong. Nettet, som tidligere nevnt, dekker også mesteparten av personen i profil, og har fasong av en del av et hjerte. Utenfor nettet finner vi også de organiske formene som vi kan assosiere med skyer, men i tillegg finner vi noen brune prikker eller spotter om man vil.

Hvordan skal vi så tolke dette bildet?

Trekker vi oss så tilbake og prøver å finne en mening med dette uttrykket kan vi først se på tittelen; Sight from The Skynet . Våtvik gir oss dermed en pekepinn på hva hun ønsker å uttrykke; bildet er et uttrykk som handler om all kommunikasjonen som i dag foregår på nettet, og ikke minst på sosiale medier. For at en kommunikasjon skal bli vellykket er den avhengig av både den verbale og den non-verbale kommunikasjonen. Når vi kommuniserer via sosiale medier mister vi det non-verbale, noe som utgjør over halvparten av en kommunikasjonsituasjon. Det sier seg derfor selv at muligheten for misforståelser er stor. Det er også en av grunnene til at vi bruker emojier som smileys, blomster, hjerter, etc. etc. i slik kommunikasjon, for å kompensere for det manglende kroppsspråket. Men er dette nok? Neppe, og det har vel alle opplevd opptil flere ganger. Irene Våtvik lykkes derfor veldig godt i sitt uttrykk som omhandler kommunikasjonen via nettet. Ved å gjøre den ene personen diffus slik at det er vanskelig å plassere vedkommende i både tid og alder, og den andre personen med delvis tildekket ansikt, står det som et godt uttrykk for all informasjonen som forsvinner i kommunikasjonen via nettet. Vi blir sittende igjen med en illusjon om hva det handlet om.

Men kan et uttrykk leses utover kunstnerens intenderte mening?

Selvfølgelig,  selv om tittel låser tolkingen til en viss grad, må man også kunne se bort i fra tittel og sette det inn i en annen kontekst. Ser vi det i en kunsthistorisk sammenheng har kvinner blitt fremstilt på forskjellige måter gjennom tidende, og noen av dem har skapt sterke reaksjoner.  Leonardo sin Mona Lisa skapte stor oppstandelse i sin tid. Ikke minst skyldtes dette at betrakter følte at hun så direkte på deg, noe som ikke var vanlig på den tiden. Portrettene ble malt i profil og ikke en face slik som Mona Lisa. Da Manet i 1863 malte Frokost i det grønne (Déjeuner sur l'herbe), ble det også skandale. Dette skyldtes ikke minst den nakne kvinnen som satt sammen med flere påkledde menn. Dette var på den tiden det skjedde store endringer i Paris, og Manet klarte på mange måter å fange det moderne før det egentlig var definert. Mennene på bildet forestiller de såkalte flanørene som spankulerte i Paris sine gater og gjorde ikke stort annet enn det. Kvinnen på bildet var et symbol på den litt lyssky virksomheten på den tiden. Mindre reaksjoner ble det ikke da Picasso i 1907 malte Pikene fra Avignon (Les Demoiselles d'Avignon). At de hadde ansikter som så ut som afrikanske masker, var ikke det som skapte furore. Flere kunstnere på den tiden søkte tilbake til det de så på som det mer opprinnelige, og flere ble derfor inspirert av det afrikanske, mens andre, som Paul Gauguin endte opp på Tahiti. Det som skapte reaksjoner når det gjaldt Picasso sine piker fra Avignon, var at det var absolutt ikke uskyldige piker men prostituerte kvinner.

Hva så med kvinnene i Irene Våtvik sitt bilde Sight from The Skynet? Bildet er svært estetisk både i sin komposisjon og fargebruk. Kvinnene er heller ikke fremstilt på en måte som skulle gi noen grunn til reaksjoner. Det som imidlertid kan være en alternativ lesing er å se på hvordan kvinnene i bildet er delvis tildekket slik at de er usynliggjort. Dermed er det veldig lett å lese kvinnekampen inn i kunstverket, og det både kan og bør skape reaksjoner fremdeles. Da blir de som en kontrast til Leonardo, Manet, og Picasso sine kvinner, eller kan de stå som en redning for dem?

In a State of Recovering

17015727_10154941338430729_2943040314669386770_oSom tidligere nevnt har Irene Våtvik jobbet med kunst- og uttrykksterapi i mange år, og kunstverket In a State of Recovering fra 2017  kan passe inn her. Vi finner symboler som fuglen som kan stå for frihet, hvalen som symbol for beskyttelse, og også en person som sitter i lotusstilling. Å sette seg i lotusstilling er noe man gjør når man skal meditere. Da er det viktig å tømme sinnet for alt stress og vonde tanker. Vannet i bildet står som en forsterker til renselsesprosessen. Komposisjonen er vel avbalansert og skaper dermed en ro i bildet. Hvalen har fått ekstra stor plass og på toppen sitter personen som mediterer. Det er viktig i vår travle hverdag og av og til stoppe opp, prøve å finne roen og dermed også styrken i seg selv. Da vil man også kunne føle seg beskyttet.

The Whistleblower

17854816_10155038788065729_1278551261819745248_oThe Whistleblower fra 2017 er som alle andre bilder til Irene Våtvik svært estetisk ved første øyekast. Dette skyldes ikke minst den nøye avstemte komposisjonen og fargebruken. Øverst i bildet finner vi noen fugler som kan minne oss om koselige julekort. I nedre del av bildet finner vi et hode med en fugl på toppen. Hodet ser ut som det tilhører en statue. I resten av bildet finner vi noe som ved første øyekast kan se ut som abstrakte former, men ved nøyere ettersyn finner vi formen av en hånd med en pistol og formen av nedre del av et menneske. Siden hjernen vår alltid prøver å finne logiske sammenhenger ser vi på dette som personen som skal til å avfyre pistolen. Går vi så tilbake til tittelen; The Whistleblower, inntreffer ambivalensen og man kjenner på den sublime følelsen. Fuglen på hodet blir da stående som et symbol på varsleren og pistolen på den kriminelle handlingen eller feilen som er blitt begått. I Norge forbinder vi ikke minst varsleren med den tragiske Monikasaken, mens i andre deler av verden finnes det utallige flere eksempler. Det er vanskelig å være varsler, noe vi også har både sett og lest om. Vi skal likevel være veldig takknemlig for dem som tar på seg den byrden, og dette kunstverket kan leses som en støtte til dem som tør å stå frem.

Fragility

16423106_10154843652895729_8235322849956848285_oSom en avslutning for denne gang skal vi ta med kunstverket Fragility fra 2016. Fragility betyr skjørhet og i denne sammenheng er det mennesket sin skjørhet som står på agendaen. Ser vi på bildet er også dette svært estetisk i sin komposisjon og fargebruk, men ser vi nærmere på det finner vi også her en ambivalens; for det første er det høyre øyet tildekket. Som vi tidligere var inne på er dette den siden av hjernen som står for kreativiteten, med andre ord kan vi lese det som et symbol på at det kreative er dødt, og for å trekke det enda lenger kan vi lese det som et symbol på depresjon. Vi finner også ord som "skjørt" og "jeg" i bildet, mens andre ord bare delvis kommer til syne, noe som kan forsterke uttrykket om mangel på helhet, en helhet som skaper ro i sinnet. Mennesket er skjørt og dette bildet kan stå som en påminnelse om akkurat det.

Konklusjon

Det er vanskelig å trekke noen konklusjon når det gjelder kunsten til Irene Våtvik, til det er den alt for mangfoldig, i likhet med kunstneren selv. Og det er akkurat det som gjør kunsten så spennende, for den tar for seg så mange sider av livet. Vi skal som tidligere nevnt komme tilbake til Våtvik sitt arbeid når det gjelder kunst- og uttrykksterapi i en samtale som allerede er planlagt, selv om ikke tidspunktet enda er fastsatt.

Her er imidlertid noen flere av Irene Våtvik sine bilder; alle gjengitt med tillatelse fra kunstneren:

10307233_10153060943740729_1293484198542003607_nAdventure under the Moonlight 2015

10344198_10153080477555729_1885666446107103525_oLost 2015 10974736_10153042580630729_8244171004766790540_oLove is Freedom 2015 11393476_10153342984005729_6847713669593994727_oRemarkableness 2015 13246154_10154106871110729_2063231417294364199_oIn a state of Stormy Weather 2016 13404033_10154169431870729_5968870194773517842_oLearning to fly 2016 13418472_10154167336075729_6448199989688252215_oConnected 2016 13458578_10154176329685729_4944088686500554945_oSilent Delight 2016 13576812_10154212980790729_8026806062652444349_oSeeking for her shoes 2016 13988105_10154310519375729_2073079488410114518_oBlue Shadows 2016 15626314_10154710763675729_5518329805603866659_oUnseen 2016 17761029_10155032211730729_2815552874781046914_oFrom Another World 2017        
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *