Om Samtidskunst.com

For English press here.

Samtidskunst.com er et nettsted som har eksistert siden 2005 og det ble etablert for å øke interessen for samtidskunst. Nettstedet har ligget nede i noen år, men er nå tilbake i et nytt og mer moderne format.

Foruten hovedfagsoppgaven Rotten på korset (som handler om kunstneren Morten Viskum og hans kunst), og "En samtale om døden", er også innholdet nytt, og det vil jevnlig bli publisert nye innlegg. Å lage en komplett oversikt over samtidskunsten er helt umulig siden kunsten blir til "as we speak", og det er heller ikke hensikten med denne siden. Det vil derimot bli presentert et utvalg samtidskunst som fanger undertegnedes faglige interesse, og som jeg også tror kan være av interesse for flere. Mange av kunstnerne er allerede godt kjent, men det vil også bli gitt plass til kunstnere som enda ikke har fått den store oppmerksomheten; "morgendagens kunstnere".

Faglig ansvarlig

2014-01-26 15.10.17Wenche Holmedal Kunsthistoriker (cand.philol) fra UIB For uten kunsthistorie er religionsvitenskap, litteraturvitenskap, nordisk språk og litteratur, og praktisk pedagogikk med i fagkretsen. Forfatter av Rotten på korset; hovedfagsoppgave - UIB 2004 Jobber på videregående skole som lektor.

Samtidskunst

Samtidskunst er ofte den kunsten som er vanskeligst å gå i møte med, men gir man seg tid og prøver å sette seg skikkelig inn i uttrykkene, kan det gjerne vise seg å være den mest interessante kunsten; kunsten er skapt i vår samtid og speiler ofte det samfunnet vi lever i.

All kunst er en form for kommunikasjon; men fra og med Marcel Duchamp som i 1917 plasserte et pissoar i et utstillingslokale med tittelen Fotene og kalte det kunst, ble det mye vanskeligere å forholde seg til kunsten; kunsten skulle ikke lenger behage og belære men like mye bevege. Spørsmålene om hva som er kunst og hva som er god kunst ble dermed mindre interessante, det ble mye viktigere å se på hvordan kunsten kommuniserer med betrakter.

IMG_3040Kontekst blir også viktig; går man i møte med kunsten i et galleri, på et offentlig sted, på gaten, med mer, er forventningene forskjellige, noe som vil prege måten man møter kunsten på. Graffiti er kunst man både diskuterer om er kunst og som man forventer å møte på gaten, men hva skjedde med graffitien da den ble flyttet fra gaten og inn i galleriene for eksempel?

Samtidskunsten er ofte avhengig av en eller annen form for kommentar; gjerne i form av en omviser i et galleri, en katalog, eller at man selv setter seg inn i den kunsten man skal gå i møte.

Jeg bruker ofte samtidskunst som en del av undervisningen, eller jeg tar elever med på utstillinger med samtidskunst, noe som alltid er vellykket. Min erfaring er at samtidskunsten som regel bringer frem de gode og spennende samtalene.

Love from God I0AMye av samtidskunsten kan også sjokkere og skape sterke reaksjoner; et eksempel på dette kan være kunstneren Morten Viskum som bruker døde rotter i kunsten sin og maler bilder med blod. Enda vanskeligere blir det når han plasserer hele eller deler av en rotte på et kors og kaller det for "Kjærlighet fra Gud".

Som pedagog vil en del av kunsten som blir presentert her ha et pedagogisk perspektiv, men det vil også være andre perspektiver som vil bli brukt som presentasjoner av utstillinger, forskjellige samtidskunstnere etc.

De fleste innlegg blir skrevet på norsk og så oversatt til engelsk, men det vil også være innlegg som bare vil bli skrevet på engelsk.

Uansett håper jeg du vil finne interessante tema og innlegg på denne siden. Med vennlig hilsen Wenche Holmedal Redaktør og fagansvarlig  

Comments are closed.