Audun Eckhoff will NOT Make Nasjonalmuseet Great Again

Comments (0) Audun Eckhoff, Innkjøp, Morten Viskum, Nasjonalmuseet, Norsk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fredag 20. januar 2017 skjedde det som mange trodde var umulig; Donald Trump ble innsatt som USAs 45. president. I den forbindelse tilbød kunstneren Morten Viskum Nasjonalmuseet å få kjøpe hans internasjonale kjente selvportrett Make America Great Again for 1 dollar; ja du leste riktig: 1 dollar! Men Viskum hørte ikke noe fra direktøren ved Nasjonalmuseet; Audun Eckhoff. Vanlig høflighet når man blir tilbudt noe er enten å takke nei, eller å takke ja. Så kan selvfølgelig Eckhoff skjule seg bak at han ikke fikk det med seg, men tilbudet florerte i sosiale medier hele 20.01.17 til ende, og et slikt unikt tilbud burde direktøren ved Nasjonalmuseet fått med seg.

Morten Viskum og selvportrettene

I forbindelse med Morten Viskum sin store utstilling på Haugar Kunstmuseum 1.okt. - 30.des.2016, hvor alle selvportrettene ble utstilt under ett, har undertegnede skrevet om flere av dem her på Samtidskunst.com; Imago Dei og The Clown hvor Morten Viskum fremstiller seg selv som henholdsvis Jesus og Behring Breivik, og ikke minst Make America Great Again hvor Viskum fremstiller seg selv som Donald Trump. Kunstverket hvor Morten Viskum fremstiller seg som Donald Trump har vakt slik internasjonal oppsikt at det Chilenske kunstmagasinet Arte Al Limite valgte å publisere artikkelen jeg har skrevet om kunstverket både på hjemmesiden sin og på Facebook-siden sin hvor de oversatte den til spansk. Det er også utgitt en internasjonal monografi om Morten Viskum i høst hvor man også kan lese om selvportrettene.

3. januar 2017 kunne vi lese at Haugar Kunstmuseum hadde kjøpt inn The Clown, og gratulasjonene var mange; både til Morten Viskum og Haugar Kunstmuseum,  men fredag 20.01.17, dagen da Donald Trump ble tatt i ed, lot Audun Eckhoff  og Nasjonalmuseet muligheten til å kjøpe Make America Great Again for en symbolsk sum gå fra seg, de hadde ikke en gang høflighet nok til å takke nei.

Audun Eckhoff

Audun Eckhoff var direktør ved tidligere Bergen Kunstmuseum, nå Kode fra 2002 - 2009 før han ble ansatt som direktør ved Nasjonalmuseet. 25.03.2017 løper åremålskontrakten hans ut ved Nasjonalmuseet og i den forbindelse ble stillingen lyst ut av styret i 2016. Den fikk bred omtale da det hele bar preg av å lyse ut en stilling som allerede var besatt av den nåværende direktøren Audun Eckhoff. Hvordan lyse ut en stilling hvor man allerede har bestemt seg? Ikke noen enkel oppgave, og styret fikk gjennomgå, men det fikk også Audun Eckhoff; blant annet i Aftenposten 25.06.2016 kan vi lese hva direktør ved ARoS (Aarhus kunstmuseum) Erlend Høyersten synes i denne forbindelse: "Historien om Nasjonalgalleriet blir stående som et symbol på Audun Eckhoffs lederperiode. Det har vært åtte år uten særlig mye handling. Han tar ingen kamper og all kritikk avvises". 1)http://www.aftenposten.no/kultur/Stadig-toffere-kritikk-av-Nasjonalmuseets-leder---Han-tar-ingen-kamper-og-all-kritikk-avvises-580273b.html Høyersten overtok jobben som direktør ved Bergen Kunstmuseum etter Eckhoff, men i 2014 sluttet han for å tiltre stillingen som direktør ved ARoS.

Tidligere direktør ved Nasjonalmuseet Allis Helleland fikk sterk ufortjent kritikk fordi hun i sin tid kjøpte inn verk av Unni Askeland, og på grunn av det innkjøpet og store uenigheter innad i Nasjonalmuseet forlot hun direktørstillingen sin. I ettertid er det nok mange som kan være fornøyd med dette innkjøpet. Verd å merke seg er at hun også skulle kjøpe et tidligere selvportrett av Viskum; Son of Abdullah, men da Helleland forsvant, forsvant også avtalen. Nå hadde imidlertid Nasjonalmuseet muligheten til å skaffe seg det hittil viktigste selvportrettet, vil mange si, for en symbolsk sum, en mulighet de lot gå fra seg.

Var Audun Eckhoff redd for at det samme som skjedde med Helleland i forbindelse med inkjøpet av kunstverkene til Unni Askeland skulle skje ham, hvis han takket ja til Morten Viskum sitt generøse tilbud? I så tilfelle bekrefter det uttalelsen til Erlend Høyersten. Han hadde neppe noen grunn til det, Audun Eckhoff og Nasjonalmuseet skal heller bekymre seg for kritikken som vil komme som en følge av deres handlingslammelse 20.01.17.

   
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Referanser   [ + ]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *