Rotten på korset hovedside

  photo-1464655646192-3cb2ace7a67e

ROTTEN PÅ KORSET

Morten Viskum sine kunstuttrykk; et møte med det ekstreme, abjektet, eller en opplevelse av katharsis?

It will be translated into English during summer 2017    

0A

Forfatter: Wenche Henriksen

Hovedfagsoppgave i Kunsthistorie Våren 2004 Seksjon for kunsthistorie, Universitetet i Bergen

     

FORORD TIL 2. UTGAVE

 En  avhandling såpass omfattende som dette tar tid. Faktisk arbeider man med den i et par år. Det er klart at det skjer ting underveis, man får ny innsikt, og man har et helt annet ståsted i denne forbindelse etterpå. Hele prosessen er stort sett et solo-løp. Man har sine hjelpere underveis, og ikke minst sin veileder, som man deler tanker og slutninger med, men de fleste som leser avhandlingen etterpå, har ikke vært med på denne prosessen. Det er derfor jeg velger å komme med en 2. utgave, fordi det er et par ting jeg føler for å klargjøre litt mer. For det første: Å gå i møte med dagens kunst er ikke lett. Kunsten av i dag vil gjerne være ”for alle”. Men samtidig skal den også være noe for betraktere som har sitt fagfelt innenfor kunstsfæren. Etter å ha forholdt meg til denne type kunst over en tid, ble denne ambivalensen veldig tydelig; på en måte er kunsten ”enkel”, samtidig som det også er noe ”mer”. Man må derfor prøve å lese denne ambivalensen inn i verkene. For å ta et eksempel: Det er veldig lett å lese det sakrale inn i mange av Morten Viskum sine kunstverk, noe også jeg har gjort. Men hvis man ikke er villig til også å lese inn det mer profane i verkene, selv i krusifikset, blir det feil, er min erfaring. Kjærlighet fra Gud, er et krusifiks hvor Jesusfiguren er byttet ut med en rotte! Å lese dette kun som et vanlig krusifiks, blir feil, slik jeg ser det. De fleste kunstnere har høy utdannelse, er samfunnsbevisste personer, og opptatt av det som skjer rundt i verden. Det føles derfor også riktig å lese inn slike tema i dagens kunst. For det andre: Kunstneren som er hovedpersonen i denne avhandlingen har fått en ganske bred plass, noe som for meg er grundig overveid. Det var viktig for meg å vise hvilken nytte man kan gjøre seg av dette i forståelsen av kunsten, noe jeg mener kommer tydelig frem. Det er allikevel en ting jeg vil presisere i den forbindelse: Jeg har ikke diskutert noen form for tolkning av kunsten med ham under arbeidet, han var like uvitende til det som enhver annen. Det er bare selve historiene bak verkene han har bidratt med. Jeg har også tillatt meg å plukke vekk noen småfeil i avhandlingen, som ”snek” seg med i en hektisk innspurt.   Bergen august 2004 Wenche Henriksen  

TAKK

 I løpet av den tiden man arbeider med en hovedfagsoppgave, opplever man at det er godt å få hjelp av og til. Det er mange man kan ha lyst til å takke når man skal sette sluttstrek, men jeg skal allikevel begrense meg. Aller først må jeg få takke min veileder, professor Gunnar Danbolt, som med all sin fagkunnskap og tålmodighet har veiledet meg trygt frem til mål. Jeg takker også for interessante samtaler og diskusjoner vi har hatt i løpet av denne tiden. Jeg må takke kunstneren Morten Viskum, som aldri har vært lenger enn en mobilsamtale eller en tekstmelding unna; alltid villig til å svare på ting jeg har lurt på. Også under innspurten med Vestfossen Kunstlaboratorium tok han seg tid til å ha meg på slep, slik at jeg fikk gjort mine intervjuer da jeg var der borte. Siden fikk jeg oppleve å være med på åpningen av Kunstlaboratoriumet, og festen etterpå. En stor opplevelse å få være med å feire resultatet. Deretter kommer turen til mine nærmeste medstudenter; takk for all støtte og oppmuntring når ting har buttet i mot, og for mange filosofiske tankespiraler som vi har delt. Jeg vil også takke innehaverne av Galleri Bouhlou for å ha ordnet møte med Morten Viskum under hans utstilling våren 2002. Likeledes for hjelp til fotografering av utstillingen. Likeledes Galleri Christian Dam for sending av kataloger, bilder, etc. i forbindelse med Morten Viskum sine utstillinger hos dere. Sist, men ikke minst vil jeg takke familien min; Åsgeir, Camilla og Benedicte, for støtte og oppmuntring hele veien, i tillegg til deres store tålmodighet med et, til tider, ganske ”fraværende” familiemedlem. Denne avhandlingen dediseres Elly Martens Meyer, som måtte forlate dette livet så alt for tidlig. Bergen 03. februar 2004 Wenche Henriksen  

 Innholdsfortegnelse

Innledning

Motiv

Problemstilling

Metode                                                                                                                               

 

Del 1:             Kunsten

 • Kort gjennomgang av Morten Viskum sin kunst

 • Performance

 • Installasjoner

 • De små verk

 • Kjærlighet fra Gud 

 • Maleriene

 • De private uttrykk

 

Del 2:             Mulighetsbetingelsene

 • Mulighetsbetingelse 1

  • Jackson Pollock

 • Mulighetsbetingelse 2 – en ny estetikk

  • John Cage og Zen-buddhismen

  • Assemblage og happenings

  • Fluxusbevegelsen

  • Nye opprør og veien videre

  • Abjekt og andre sterke uttrykk

  • Noen eksempler på kunstnere med sterke uttrykk

 

Del 3:             Kunstneren Morten Viskum

 • Kort biografi

 • Om sin overgang fra veterinærstudie til kunststudie

 • Vestfossen kunstlaboratorium

 • Bedehuset i Nedre Eiker

 • Kunstnere som Morten Viskum føler seg påvirket av

 • Andre kunstnere som det faller naturlig å sammenligne

      Morten Viskum med

 • Verksbegrepet

 • Rester av performance

 

Del 4:             Tolkning

 • Beskrivelse av Kjærlighet fra Gud

 • Tolkning

 • En sammenligning av Morten Viskum og Andres Serrano

 • Beskrivelse av utstillingen Blod og glitter

 • Tolkning

 • Utstillingen lest som en helhet

 • En sammenligning av Morten Viskum sine Blod og glitter

      og Yves Klein sine blå ”Anthropomertries”

 • Beskrivelse av utstillingen Ars Longa Vita Brevis

 • Tolkning

 • Utstillingen lest som en helhet

 • En sammenligning av Morten Viskum og Ilya Kabakov

 • Den røde tråden i Morten Viskum sin kunst

 

Del 5:             Forskjellige former for ekstremkunst

 • Det tiltrekkende og det frastøtende

 • I Need Art Like I Need God

 • Døden som tema

 • Den private kunsten

 • Sensation

 • Nathalia Edenmont

 • Nicola Constantino

 • Filter

 • Stunt Club

 • Wieneraksjonistene

 • Günter von Hagens

 • Mer om abjektkunst, eller trangen til å uttrykke nedrighet

 • Hvor ekstrem er kunstneren Morten Viskum i sine uttrykk?

 

Del 6:             Reaksjoner på Morten Viskum sin kunst

 • Betrakterens møte med kunsten

 • Forholdet kunstner/betrakter

 • Hvorfor tematisering av døden kan skape sterke reaksjoner

 • Bruken av døde dyr i kunsten

 • Hånden som aldri sluttet å male

 • Sommerutstillingen i Seljord kunstforening, sommeren 2000

 • Andre reaksjoner

 • Kan kunstneren stå i veien for sin egen kunst?

 

Veien videre

Epilog 

Noter 

Bibliografi

 

 Appendiks:                                                                                                                       

Illustrasjoner: i denne utgaven satt inn i selve teksten for å gjøre den mer leservennlig

Planoversikt Galleri Bouhlou

Planoversikt Galleri Christian Dam i Oslo

CV Morten Viskum

   

Klikk for å gå videre:

Innledning Del 1 Kunsten Del 2 Mulighetsbetingelsene Del 3 Kunstneren Morten Viskum Del 4 Tolkning Del 5 Forskjellige former for ekstremkunst Del 6 Reaksjoner på Morten Viskum sine uttrykk Veien videre Bibliografi/Appendiks      

Comments are closed.