Irene Våtvik
Category

Sight from The Skynet: Irene Våtvik and her Art

Comments (0) Artist, Contemporary art, English, Irene Våtvik

16819216_10154894569885729_8812170558877831122_oIrene Våtvik, was born in 1951 in Sandnessjøen, but today she lives in Asker in Norway. As a child she was often ill which led to many hospitalization where she spent a lot of time alone. She therefore created her own fantasy world, a creativity that she has brought along in life. Her own experiences made her curious of other people and their inner world.  She developed a strong empathy for suffering people, and as an adult, she educated herself as a nurse and then specialized herself to become a psychiatric nurse. Through her work she became interested in creative treatment in the psychiatry and therefore she began part-time studies at Asker School of Art from 1994 to 1998.   (mer…)

Read more

Irene Våtvik og hennes banebrytende arbeid med kunst i terapien.

Comments (0) Irene Våtvik, Kunst og uttrykksterapi, Norsk, Psykiske lidelser

Da jeg jobbet med presentasjonen av kunstneren Irene Våtvik, viste det seg at hun også hadde vært med på det, den gang  banebrytende arbeidet med å bruke kunst i psykoterapien. Ved siden av å være kunstner er Irene Våtvik utdannet psykiatrisk sykepleier, og har jobbet som det i mange år. Det var i den forbindelse hun begynte å se muligheten for å trekke inn kunst i terapien. Det falt seg derfor naturlig for undertegnede å lage et eget innlegg om tema. Vi avtalte derfor et møte tidligere i år hvor kunst og uttrykksterapi stod på agendaen. Selv om jeg kunne noe om emnet fra før, gikk jeg fra møtet vårt med mye større innsikt i dette spennende arbeidet. I dette innlegget vil jeg bruke Irene Våtvik sine bilder for å skape et estetisk innlegg og som en forankring til teksten. (mer…)

Read more

Irene Våtvik – Sight from The Skynet

Comments (0) Irene Våtvik, Kunstnere, Norsk, Samtidskunst

16819216_10154894569885729_8812170558877831122_oIrene Våtvik, født 1951, er fra Sandnessjøen men bor i dag i Asker. Som barn var hun mye syk, noe som førte til mange sykehusinnleggelser hvor hun tilbrakte mye tid alene. Dette førte igjen til at hun skapte sin egen fantasiverden, en kreativitet som hun har tatt med seg videre i livet. Hennes egne opplevelser gjorde henne nysgjerrig på andre mennesker og deres indre verden. Hun utviklet en sterk empati for lidende mennesker,  og som voksen utdannet hun seg til sykepleier og spesialiserte seg deretter til psykiatrisk sykepleier. Gjennom sitt arbeid ble hun interessert i kreativ behandling og begynte derfor på Asker kunstskole hvor hun studerte deltid fra 1994-1998. (mer…)

Read more