Siste innlegg:

Line S. Hvoslef sin festspillutstilling i Vedholmen Galleri er en utstilling du kan drømme deg bort i og som...

Artist, Kurt Johannessen, Line S. Hvoslef, Vedholmen Galleri

Vedholmen galleri ligger vakkert til, helt i sjøkanten, litt utenfor Bergen. Det er alltid en glede å besøke dette galleriet, både fordi det er...

Read more

Sverre Bjertnæs; første kunstner som fyller hele hovedutstillingen på Vestfossen Kunstlaboratorium, noe han gjør med glans

Artist, Fredrik Værslev, Morten Viskum, Sverre Bjertnæs, Vestfossen Kunstlaboratorium

I 2003 åpnet Vestfossen Kunstlaboratorium og for undertegnede er det rart å tenke tilbake; ikke minst på hvor utrolig modig jeg syntes Morten...

Read more

Bjørn Krogstad; et ikon i norsk kunstsammenheng stiller ut i Trafo Kunsthall

Artist, Bjørn Krogstad

I forbindelse med sin 80-årsdag stiller Bjørn Krogstad nå ut i Trafo Kunsthall i Asker. Kunstneren har selv vært en av dem som sørget for...

Read more

Ahmed Umar og Glowing Phalanges i Bergen Kunsthall

Ahmed Umar, Bergen Kunsthall

Første gang jeg gikk i møte med kunstneren Ahmed Umar sin kunst var på Vestfossen i 2022. Jeg ble helt bergtatt og siden har jeg fulgt kunstneren...

Read more