november, 2016
Archive

Self Portrait I

Comments (0) Helge Segrov, Kunstnere, Norsk, Utstillinger

Vi er som nevnt i forrige innlegg inne i den siste utstillingsuken til Helge Segrov hos Rammeservice i Bergen, og det siste bildet som blir omtalt i den forbindelse er Self Portrait I. Helge Segrov har som de fleste kunstnere laget flere selvportretter, og de vil bli analysert og satt sammen til en helhet ved en senere anledning. (mer…)

Read more

Karma

Comments (0) Helge Segrov, Kunstnere, Norsk, Utstillinger

SAMSUNG CSC

Karma

I utstillingen til Helge Segrov i Bergen går vi nå videre ved å se nærmere på verket Karma. Karma kommer fra sanskrit og betyr handling, gjerning.  Vi finner det i indiske religioner som hinduismen og buddhismen, og begrepet kan knyttes opp til kausalitet (årsak - virkning). Sagt på en annen måte; alle handlinger du gjør får konsekvenser; enten i dette livet eller i neste. Både hinduismen og buddhismen er religioner som tror på reinkarnasjon. Målet i begge religionene er å komme ut av den stadige gjenfødelsen som i buddhismen kalles samsara, og for å oppnå det må man bli frelst. Veien ti frelse er forskjellig i de to religionene, noe vi skal komme tilbake til. (mer…)

Read more

Generations, Talking to Grandmother og Blessed Again

Comments (0) Helge Segrov, Kunstnere, Norsk, Utstillinger

I serien om utstillingen til Helge Segrov i Bergen er vi nå kommet til silketrykkene som det er tre av på utstillingen. Det er Generations, Talking to Grandmother og Blessed Again. De kan leses som en helhet men de fungerer også utmerket hver for seg. Vi skal derfor ta for oss bilde for bilde for til slutt å lese dem nærmest som en fortelling. (mer…)

Read more

Bipolar av Helge Segrov

Comments (0) Helge Segrov, Kunstnere, Norsk, Samtidskunst, Uncategorized, Utstillinger

SAMSUNG CSC

Utsnitt

I forbindelse med Helge Segrov sin utstilling hos Ramme Service i Bergen skal vi nå ta for oss hovedverket på utstillingen; Bipolar. Det er en sammensatt tekst som består av bilde og tekst. Går vi først til teksten lyder den som følger: "I AM BIPOLAR" og "WE ARE COVERT". Det er brukt store bokstaver, noe som får teksten til å bli ekspressiv. Lenger nede finner vi bokstavene RIP som vi skal komme tilbake til. (mer…)

Read more