Vestfossen Kunstlaboratorium
Category

KUBATANA: Kunsten som selv taler for Afrika

Comments (0) Afrika, Kristin Hjellegjerde, Kubatana, Morten Viskum, Norsk, Utstillinger, Vestfossen Kunstlaboratorium

Det er første lørdag i mai i det Herrens år 2019. Fra perrongen i Vestfossen starter mange mennesker noe som ser ut som et 17.mai-tog. Sakte beveger toget seg gjennom det lille sentrum som Vestfossen er. Men dette er ikke noe 17.mai-tog, det er folk på vei til sesongåpning på Vestfossen Kunstlaboratorium. (mer…)

Read more

Demetrio Paparoni: Contemporary Chaos at Vestfossen Kunstlaboratorium

Comments (0) Demetrio Paparoni, English, Exhibition, Vestfossen Kunstlaboratorium

Fra åpningen: Demetrio Paparoni nummer to fra høyre.

From the opening: Demetrio Paparoni number two from the right.

This year’s main exhibition at Vestfossen Kunstlaboratorium is  CONTEMPORARY CHAOS and it is curated by Demetrio Paparoni. Paparoni comes from Syracuse in Italy, but today he is living in Milano. He is an art critic  and an author in addition to be a curator. He has written many art books which have been published at the well known publish house SKIRA. Recently the book about the Norwegian artist Vibeke Slyngstad was published, written by Paparoni.  Morten Viskum is another Norwegian artist who the author found interesting, and in 2016 the book about the artist was published. This book you can read more about here at Samtidskunst.com.   (mer…)

Read more

CONTEMPORARY CHAOS – Vestfossen Kunstlaboratorium

Comments (0) Demetrio Paparoni, Kurator, Norsk, Utstillinger, Vestfossen Kunstlaboratorium

Fra åpningen: Demetrio Paparoni nummer to fra høyre.

Fra åpningen: Demetrio Paparoni nummer to fra høyre.

Årets hovedutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium har fått tittelen CONTEMPORARY CHAOS og er kuratert av Demetrio Paparoni. Paparoni bor i Milano, men er opprinnelig fra Syracuse, også i Italia. Han er både kunstkritiker og forfatter, og har gitt ut mange bøker på forlaget SKIRA. Nylig kom boken om den norske kunstneren Vibeke Slyngstad. Morten Viskum er en annen norsk kunstner som har vekket forfatterens interesse, og i 2016 kom boken om Viskum, en bok som tidligere har vært presentert her på  Samtidskunst.com.  (mer…)

Read more

Meeting Nordic Contemporary Art at Vestfossen Kunstlaboratorium in Norway

Comments (0) Contemporary art, English, Exhibition, Vestfossen Kunstlaboratorium

IMG_0393

Morten Viskum and Göran Christenson at the opening of this year’s exhibition

This year’s main exhibition at Vestfossen Kunstlaboratorium is called: IF YOU DON’T LIKE ART, GOODBYE, FUCK OFF, GO HOME….. The title is a rewriting of the Danish group SUPERFLEX’s work from 2008: «If you don’t like Danmark /good bye / fuck off  /Go home…». No need to go home though,  it’s a lot of interesting art works to meet, some of them will maybe bring you back in time, while others will put a smile on your face. You will also meet art that communicate in a more serious way, as said many times before; art is a form of communication.

First of all, here are some facts about this multifarious art. The curator for this exhibition is Göran Christenson. For 25 years (from 1987-2012) he was the director of Malmö Konstmuseum (Malmö Art Museum) and he is still a very important man when it comes to contemporary art. From 2013 – 2015 he has, on behalf of private individuals, created a collection of Nordic contemporary art. He himself could decide what to collect, and the criteria he chose were that the artist in one way or another  had an attachment to The Nordic. In addition he were looking for artists in the beginning of their career, not having received so much attention. This is in some ways comparable to what Charles Saatchi did in the 90s when he helped many artists that haven’t become famous yet to be just that. The artists we are talking about became known under the name of  Young British Artists (YBAs), but today many of them are among the most famous artists in the world. Among them we find name like Damien Hirst, Tracey Enim, and Marc Quinn, just to mention a few. Saatchi bought art from them which he exhibited in the very famous exhibition Sensation in The Royal Academy, back in 1997. The difference between Saatchi and Christenson is that when Saatchi bought art with his own money, Göran Christenson bought art on behalf of other people’s money. This tells how much they trusted him. The collection is named NORDIC CONTEMPORARY ART COLLECTION abbreviated to NoCo. In spite of Christenson’s searching for unknown artists, we also find well known artists in the collection, like Olafur Eliasson, Elmgreen & Dragset, Fredrik Værslev, Bjarne Melgaard , Sofia Hultén, just to mention a few. This, together with the collection being only a few years old, is what makes it so interesting. As the first place to show this collection, Göran Christenson has chosen Vestfossen Kunstlaboratorium, an hour with train from Oslo in Norway. He sees this place as the most important place for contemporary art in the Nordic, according to an interview in the Norwegian newspaper Drammens Tidende 12.04.17 . (mer…)

Read more

Å gå i møte med nordisk samtidskunst – Vestfossen kunstlaboratorium

Comments (1) Norsk, Samtidskunst, Utstillinger, Vestfossen Kunstlaboratorium

IMG_0393

Morten Viskum og Göran Christenson under åpningen av årets utstilling

Årets hovedutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium har den spesielle tittelen: IF YOU DON’T LIKE ART, GOODBYE, FUCK OFF, GO HOME….. Tittelen er en lett omskriving av den danske kunstnergruppen SUPERFLEX sitt verk : If you don’t like Danmark good bye fuck off Go home… fra 2008. Det er imidlertid ingen grunn til å vende nesen hjemover, for her er det mye å forholde seg til; noen steder vil minner strømme på, mens andre steder vil man gjerne trekke på smilebåndet. Det er også verk som kommuniserer på en mer alvorlig måte, for som kjent er også kunst en form for kommunikasjon.

Så til noen rene fakta før vi går i møte med denne mangfoldige kunsten. Kurator for utstillingen er Göran Christenson. Han har blant annet 25 år bak seg som direktør for Malmø kunstmuseum og er en tungvekter innen samtidskunsten. Fra 2013 – 2015 har han på vegne av privatpersoner laget en samling bestående av nordisk samtidskunst. Han har hatt helt frie tøyler og kriteriene han har brukt har vært at kunstnerne på en eller annen måte har tilknytning til Norden. I tillegg har han gjerne sett etter kunstnere som er helt i begynnerfasen og ikke har fått særlig oppmerksomhet enda. Dette kan på mange måter sammenlignes med Charles Saatchi da han på 90-tallet fikk frem mange, til da ukjente kunstnere, som gikk under samlenavnet Young British Artists (YBAs), men som i dag er verdenskjente. Her kan nevnes navn som Damien Hirst, Tracey Enim, Marc Quinn med flere. Han kjøpte kunst av dem og stilte dem ut i 1997 i den banebrytende utstillingen Sensation i The Royal Academy. Forskjellen på Saatchi og Christenson er imidlertid at mens Saatchi kjøpte kunst med egne midler, kjøpte Göran Christenson kunst på vegne av andres midler. Det sier litt om hvilke tillit han har hos oppdragsgiverne. Samlingen har fått navnet NORDIC CONTEMPORARY ART COLLECTION forkortet til NoCo. Den inneholder også velkjente navn som Olafur Eliasson, Elmgreen & Dragset, Fredrik Værslev, Bjarne Melgaard , Sofia Hultén, med flere, men også mindre kjente kunstnere, og det er akkurat det som gjør den så spennende. Som første visningssted har Göran Christenson valgt Vestfossen Kunstlaboratorium som utstillingsvindu for denne spennende samlingen. Han uttalte i et intervju med Drammens Tidende 12.04.17 at Vestfossen er Nordens viktigste sted for samtidskunst og at å velge VKL som det første visningsstedet for NoCo ikke var vanskelig. (mer…)

Read more

Meeting South-Korean art at Vestfossen Kunstlaboratorium in Norway

Comments (0) Contemporary art, English, Exhibition, South-Korea, Vestfossen Kunstlaboratorium

For norsk trykk her.

PLEASE RETURN TO BUSAN PORT

IMG_0110In the main exhibition of the year at Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL); PLEASE RETURN TO BUSAN PORT, we are going to meet 21 artists from South Korea. Therefore it may be interesting to ask if we can find a common identity which is expressed in their works, and how do we approach this art? (mer…)

Read more

En samtale om døden med Morten Viskum høsten 2002

Comments (0) Intervju/samtale, Kunstnere, Morten Viskum, Norsk, Vestfossen Kunstlaboratorium

 

16Under mitt arbeid med Rotten på korset gjorde jeg et intervju med Morten Viskum hvor vi også tok for oss temaet døden. Hvem som til slutt intervjuet hvem ble etter hvert ganske uklart, da det hele bar mer preg av en samtale. Jeg bestemte meg i ettertid for at denne samtalen trengte en annen kontekst enn det som var naturlig i avhandlingen, og at den også skulle få en egen plass på nettstedet mitt, helt uavhengig av Rotten på korset. For en videre lesing av temaet, henviser jeg allikevel til Rotten på korset kapittel 6:4, hvor jeg ser på muligheter for at tematisering av døden i samtidskunsten fremkaller slike sterke reaksjoner som det av og til gjør.

(mer…)

Read more

Å gå i møte med sørkoreansk kunst

Comments (0) Hyperrealisme, Kunstnere, Norsk, Samtidskunst, Sør-Korea, Utstillinger, Vestfossen Kunstlaboratorium

For English press here.

PLEASE RETURN TO BUSAN PORT

IMG_0110I årets hovedutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL); PLEASE RETURN TO BUSAN PORT,  møter vi 21 sørkoreanske kunstnere. Det kan derfor være interessant å stille spørsmålet; finnes det en felles identitet hos disse koreanske kunstnerne som kommer til uttrykk i verkene deres, og hvordan skal vi gå i møte med denne kunsten?

(mer…)

Read more