januar, 2017
Archive

Audun Eckhoff will NOT Make The Norwegian National Museum Great Again

Comments (0) Audun Eckhoff, Contemporary art, Demetrio Paparoni, Donald Trump, English, Morten Viskum, Morten Viskum self-portraits, Nasjonalmuseet, Unni Askeland

2017-01-20 Donald Trump was inaugurated as the 45th president of the US, in spite of what many people thought was possible. In that context the Norwegian artist Morten Viskum offered Nasjonalmuseet (The Norwegian National Museum) to buy his well known self-portrait Make America Great Again for $ 1!!! But Audun Eckhoff, the director of Nasjonalmuseet didn't respond to the offer. If you are offering something, common courtesy is either to refuse or to accept. Of course Eckhoff can hide behind the fact that he didn't know about the offer, but the offer abounded in social media throughout 2017-01-20, and such a unique offer the director of the Nasjonalmuseet should know about. (mer…)

Read more

Audun Eckhoff will NOT Make Nasjonalmuseet Great Again

Comments (0) Audun Eckhoff, Innkjøp, Morten Viskum, Nasjonalmuseet, Norsk

Fredag 20. januar 2017 skjedde det som mange trodde var umulig; Donald Trump ble innsatt som USAs 45. president. I den forbindelse tilbød kunstneren Morten Viskum Nasjonalmuseet å få kjøpe hans internasjonale kjente selvportrett Make America Great Again for 1 dollar; ja du leste riktig: 1 dollar! Men Viskum hørte ikke noe fra direktøren ved Nasjonalmuseet; Audun Eckhoff. Vanlig høflighet når man blir tilbudt noe er enten å takke nei, eller å takke ja. Så kan selvfølgelig Eckhoff skjule seg bak at han ikke fikk det med seg, men tilbudet florerte i sosiale medier hele 20.01.17 til ende, og et slikt unikt tilbud burde direktøren ved Nasjonalmuseet fått med seg. (mer…)

Read more