Bipolar av Helge Segrov

Comments (0) Helge Segrov, Kunstnere, Norsk, Samtidskunst, Uncategorized, Utstillinger

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
SAMSUNG CSC

Utsnitt

I forbindelse med Helge Segrov sin utstilling hos Ramme Service i Bergen skal vi nå ta for oss hovedverket på utstillingen; Bipolar. Det er en sammensatt tekst som består av bilde og tekst. Går vi først til teksten lyder den som følger: "I AM BIPOLAR" og "WE ARE COVERT". Det er brukt store bokstaver, noe som får teksten til å bli ekspressiv. Lenger nede finner vi bokstavene RIP som vi skal komme tilbake til.

Bipolar betyr å ha to poler, hvor den ene er mani, eller den mildere formen hypomani, og den andre polen er depresjon, eller nedstemthet som er den mildere formen. 1)helsenorge.no Å ha en bipolar lidelse betyr imidlertid ikke at man enten er manisk eller depressiv. Det kan gå lange perioder uten at man merker noe til lidelsen. Går vi så til teksten i bildet "I AM BIPOLAR" må vi lese dette bildet som et uttrykk for den bipolare lidelse. "WE ARE COVERT" konstaterer at den også er skjult for andre. Det er gjerne  ikke så lett å se på et menneske om det har en psykisk lidelse. Å være i godt humør og ha mye energi eller å være lei seg og i dårlig humør er ikke synonymt med at man er manisk eller depressiv, men som vi så finnes det også mange grader innenfor det å ha en bipolar lidelse.

10872984_1572588829639588_8606765758526502573_oGår vi så til bildet som helhet, ser vi at det har blå, nærmest coboltblå bakgrunn. I senter av bildet finner vi et hode med lang hals. Rundt halsen er det tegnet mange ringer som kan gi assosiasjoner til Kayanfolket hvor kvinnene får ringer rundt halsen for å gjøre den lengre. Kayanfolket finner vi i Nord-Thailand og Burma, men denne tradisjonen er utbredt også i Afrika. Man begynner i tidlig alder med den første ringen og til slutt er nakken strukket så langt at den ikke kan bære seg selv. Dermed har vi allerede knyttet noe negativt opp til ringene rundt halsen, noe vi skal komme tilbake til.

Går vi videre finner vi en stjerne på halsen, plassert under ringene. En stjerne kan ha flere betydninger, blant annet makt og styrke. I Matteusevangeliet blir en spesiell stjerne omtalt i forbindelse med Jesu fødsel, og leser vi den som Bethlehemstjernen blir den symbolet på nytt liv.

SAMSUNG CSC

Utsnitt

Ansiktet

Går vi nærmere inn på selve ansiktet er det gjerne øyepartiet og inndelingen av hodet som fanger blikket. Tar vi delingen av hodet først, vet vi at venstre hjernehalvdel står for det logiske og rasjonelle, mens høyre hjernehalvdel står for det kreative. På bildet er venstre siden av hodet markert med et kors, og et kryss dekker pupillen til det venstre øyet. Den høyre delen av hodet har en pyramide (trekanter blir lest som pyramide som tidligere nevnt, da pyramiden går igjen som symbol i Segrov sin kunst) med det tredje øyet. Øyet har to pupiller. Setter vi dette sammen til en helhet kan vi lese det som at det rasjonelle er totalt fraværende, mens det kreative har tatt over; her gjengitt med de doble pupillene og pyramiden med det tredje øyet som et kraftsenter.

SAMSUNG CSC

Utsnitt

Trekker vi oss litt tilbake og ser på hele ansiktet, finner vi at fra øyet med to pupiller renner det tårer, mens fra øyet hvor pupillen er krysset av, finner vi et av "flaggene" som Helge Segrov bruker så mye i bildene sine. De kan ha forskjellig endestykke; et rødt blad, en sirkel, eller som her, en firkant, men betydningen er mer eller mindre den samme; det livgivende. Her er det imidlertid vendt nedover, som enda en bekreftelse på manglende  energi. Halsen ender i djevelsens gaffel som er nøytralisert ved å gjøre taggene til kors på høyre side av halsen, mens den ender i en liten spiral på venstre side, så det er fortsatt håp.

Aura og bakgrunn

Ser vi på hodet er det grått, og med tanke på fargens betydning når det gjelder aura, står den for nervøsitet og engstelse. Gråfargen går utover omrisset av hodet og går over i en rødfarge. Rødfargen kan stå for energi, men også for fare og smerte. Feltet ellers rundt hodet er urolig men også ispedd blått som er kontemplasjonens farge.

img_7084Som tidligere nevnt er hovedbakgrunnen blå, nærmest coboltblå, men vi finner også felt som er rød, grønn og oker, som på en måte rammer inn to sider av feltet rundt hodet. Rødfargen kan leses på samme måte som i forrige avsnitt, men i tillegg kommer grønt som er håpets farge, og til slutt finner vi jordfargen oker. Under stripene, nede i bildet finner vi RIP (Rest In Peace). I tillegg finner vi en kort hvit stripe nede litt til høyre i bildet som blir balansert av en fullmåne i diagonal oppe og litt til venstre i bildet.

Bildet lest som helhet

Ved første øyekast er også dette bildet til Helge Segrov vakkert og estetisk. Vi kan lett få assosiasjoner til mange av Kjell Nupen sine bilder, både når det gjelder blåfargen og månen. Vi kan også få assosiasjoner til Ludvig Karsten sitt "blå kjøkken" fra 1913 på grunn av den fremtredende blåfargen. Når vi går til innholdet i bildet står det imidlertid opp for seg selv, og vi finner ambivalensen i bildet, som består av kontrasten mellom formen og innholdet, som også er omtalt i analysen av Half Human og Game on.  Mye av innholdet er allerede gitt ved tittelen bipolar, som er en psykisk lidelse som tidligere omtalt, men er det det maniske eller det depressive som her er uttrykt? Tenker vi tilbake på hodet, var venstre hjernehalvdel markert død ved hjelp av korset, krysset over pupillen og det livgivende "flagget" som var vendt nedover. Vi må da kunne trekke den konklusjonen at kontakten til det reelle og rasjonelle er fraværende i dette uttrykket. Det er den kreative hjernehalvdelen som har overtatt, men i hvor stor grad den fungerer er vanskelig å si, ikke minst på grunn av den grå auraen som tidligere er omtalt. Ringene rundt halsen kan leses som et stengsel for den tidligere omtalte stjernen som kan stå som symbol for nytt liv, eller energi om man vil. Segrov har selv uttalt at de røde, grønne og okerfargede stripene som rammer inn to sider av den urolige bakgrunnen til hodet, er et barometer på sinnstilstanden. Tar vi det med i tolkningen ser vi at det er den røde stripen som er nærmest, og i dette tilfellet blir det da naturlig å lese det som smerte eller angst (rødt som fare). Det er likevel håp, siden den midterste stripen er grønn, mens kontakten med det naturlige er lengst borte; okerfargen. Som en konklusjon må man kunne si at det er depresjonen som her er uttrykt.

Månen har mange betydninger: som fullmåne forbinder kineserne den med yin; det feminine i yin og yang, i buddhismen symboliserer den åndelig styrke. I tillegg finner vi mange månegudinner, og i gresk mytologi finner vi blant annet Artemis . Som månegudinne er hun jomfruelig og hjelper de fødende, men hun er også jaktens og dyrenes gudinne. Det finnes flere månegudinner i mytologiene; også mannlige guder, men vi skal imidlertid ikke gå lenger inn på måneguder her da det gjerne er mest naturlig å knytte månen opp mot flo og fjære og dens påvirkning på sinnstemningene når det gjelder dette bildet, grunnet tittelen. Dermed sier uttrykket også noe om at depresjonen som er uttrykt i bildet ikke er en statisk tilstand og underbygger dermed det bipolare.

Siden månen er plassert i det blå feltet leser vi de to elementene som natt, men blåfargen er også kontemplasjonens farge og med tanke på teksten "WE ARE COVERT" kan det gjerne være en oppfordring til å tenke over at det er mange som sliter med psykiske lidelser uten at det er synlig. Den hvite stripen skaper en balanse i komposisjonen, og siden hvitt er fargen for renhet, uskyld og fred, er det ønsket om fred i sinnet som har fått en slik viktig plass i komposisjonen? RIP er en forsterker så svaret burde gi seg selv.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Referanser   [ + ]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *