Norsk
Category

Death – a conversation with Morten Viskum 2002

Comments (0) Artist, Death, education, English, interview/conversation, Morten Viskum

 

16

During my work with Rotten på korset (The Rat on the Cross) I did an interview with Morten Viskum where we also discussed the theme of death. Whether it was Viskum or myself that eventually were interviewing became unclear because after a while it bar characterized more by a conversation.  Later I decided that this conversation needed another context than what was natural in the thesis, and that it also should have a separate space on mye site, independent of Rotten på korset (The Rat on the Cross) but for a further reading of the topic, I refer anyway to Rotten på korset chapter 6:4, where I look at the opportunities that theming the death in contemporary art evokes such strong reactions it sometimes does. (Rotten på korset will be translated into English during autumn and winter) (mer…)

Read more

«Make America Great Again» Morten Viskum as Donald Trump

Comments (0) Contemporary art, Donald Trump, English, Exhibition, Kunstnere, Morten Viskum, Morten Viskum self-portraits

For norsk klikk her

Morten Viskum and his self-portraits have got a new member; this year's edition is the disputed US presidential candidate Donald Trump. Again Viskum hits the nail on the head in this year's selection in terms of self-portraits. Tuesday the 19th of July, Trump was formally chosen as the Republican presidential candidate, something many people never thought possible. This means that this year's self-portrait is even more relevant than when Viskum made his choice, not even he could well anticipate such an outcome. (mer…)

Read more

«Make America Great Again» Morten Viskum som Donald Trump

Comments (0) Donald Trump, Kunstnere, Morten Viskum, Morten Viskum selvportretter, Norsk, Samtidskunst, Utstillinger

For English press here

Morten Viskum sine selvportretter har fått enda et medlem; årets utgave er den mye omdiskuterte amerikanske presidentkandidaten Donald Trump. Igjen treffer Viskum spikeren på hodet ved årets valg når det gjelder selvportrett. Tirsdag 19. juli ble Trump formelt valgt som republikanernes presidentkandidat, noe veldig mange ikke trodde var mulig. Dette gjorde at årets selvportrett er enda mer aktuelt enn da Viskum foretok sitt valg, selv ikke han kunne vel forutse et slikt resultat. (mer…)

Read more

Morten Viskum og selvportrettene

Comments (0) Kunstnere, Morten Viskum, Morten Viskum selvportretter, Samtidskunst, Utstillinger

Hvert år på fødselsdagen sin reiser Morten Viskum til Paris for å lage en avstøpning av seg selv. Denne avstøpningen blir så satt i scene i form av forskjellige personer og i forskjellige kontekster. Første gang var i 2004 da han skapte verket IMMORTAL. Siden har han vært både en troende muslim, Gadaffi , vitenskapsmann, med flere. Ofte er disse selvportrettene dagsaktuelle, som da han i fjor skapte I AM CHARLIE som en protest mot terroren som rammet det franske satiriske ukemagasinet Charlie Hebdo.

Her skal vi imidlertid se nærmere på de to verkene hvor Viskum iscenesetter seg som Jesus; IMAGO DEI fra 2006 og THE CLOWN fra 2012. (mer…)

Read more

Meeting South-Korean art at Vestfossen Kunstlaboratorium in Norway

Comments (0) Contemporary art, English, Exhibition, South-Korea, Vestfossen Kunstlaboratorium

For norsk trykk her.

PLEASE RETURN TO BUSAN PORT

IMG_0110In the main exhibition of the year at Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL); PLEASE RETURN TO BUSAN PORT, we are going to meet 21 artists from South Korea. Therefore it may be interesting to ask if we can find a common identity which is expressed in their works, and how do we approach this art? (mer…)

Read more

Helge Segrov in an educational perspective

Comments (0) Contemporary art, Education/teaching, English, Helge Segrov

11665440_967391239949485_2667539734385187092_nNorsk

Helge Segrov is an artist with many different expressions; from paintings to sculptures to drawings full of symbols. In addition he writes poems, so it's a versatile artist we are dealing with.  (mer…)

Read more

Helge Segrov i et pedagogisk perspektiv

Comments (0) Helge Segrov, Kommunikasjon og kultur, Kunstnere, Norsk, Norsk VG3, Pedagogikk, Samtidskunst

English

11665440_967391239949485_2667539734385187092_nHelge Segrov er en kunstner med mange forskjellige uttrykk; alt fra malerier og skulpturer til tegninger fulle av symboler. I tillegg skriver han dikt, så det er en allsidig kunstner vi har med å gjøre. (mer…)

Read more

En samtale om døden med Morten Viskum høsten 2002

Comments (0) Intervju/samtale, Kunstnere, Morten Viskum, Norsk, Vestfossen Kunstlaboratorium

 

16Under mitt arbeid med Rotten på korset gjorde jeg et intervju med Morten Viskum hvor vi også tok for oss temaet døden. Hvem som til slutt intervjuet hvem ble etter hvert ganske uklart, da det hele bar mer preg av en samtale. Jeg bestemte meg i ettertid for at denne samtalen trengte en annen kontekst enn det som var naturlig i avhandlingen, og at den også skulle få en egen plass på nettstedet mitt, helt uavhengig av Rotten på korset. For en videre lesing av temaet, henviser jeg allikevel til Rotten på korset kapittel 6:4, hvor jeg ser på muligheter for at tematisering av døden i samtidskunsten fremkaller slike sterke reaksjoner som det av og til gjør.

(mer…)

Read more

Å gå i møte med sørkoreansk kunst

Comments (0) Hyperrealisme, Kunstnere, Norsk, Samtidskunst, Sør-Korea, Utstillinger, Vestfossen Kunstlaboratorium

For English press here.

PLEASE RETURN TO BUSAN PORT

IMG_0110I årets hovedutstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL); PLEASE RETURN TO BUSAN PORT,  møter vi 21 sørkoreanske kunstnere. Det kan derfor være interessant å stille spørsmålet; finnes det en felles identitet hos disse koreanske kunstnerne som kommer til uttrykk i verkene deres, og hvordan skal vi gå i møte med denne kunsten?

(mer…)

Read more