Siren Blytt: TAKE ME HOME – Minneutstilling på Vedholmen Galleri

Kommentarer er skrudd av for Siren Blytt: TAKE ME HOME – Minneutstilling på Vedholmen Galleri Norsk, Siren Blytt, Vedholmen Galleri

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jeg gleder meg alltid når jeg tar turen til Vedholmen Galleri, dette vakre galleriet som ligger helt i sjøkanten et stykke utenfor Bergen. Jeg har tidligere skrevet om flere av utstillingene som har vært her, men denne gangen er det en spesiell utstilling som venter.

Kunstneren Siren Blytt har i flere år stått på listen min over kunstnere jeg har ønsket å skrive om, både fordi hun var en dyktig kunstner med utdannelse både fra Vestlandets Kunstakademi og Kunsthøgskolen i Bergen, men også fordi hun skapte bilder som appellerte til meg. Jeg fikk aldri den samtalen som jeg hadde sett frem til, da kunstneren gikk ut av tiden en av de siste dagene i februar i år. Jeg har så vidt hilst på henne i forbindelse med at jeg skrev om en annen kunstner som da hadde atelier i samme fellesskap. Det er derfor med stor ydmykhet jeg ankommer Vedholmen Galleri denne septemberdagen.

Solen skinner og sommeren har enda ikke helt sluppet taket, men vi vet at høsten venter rett rundt hjørnet. Det er imidlertid ingenting som minner om høst når vi kommer inn i galleriet, takket være bildene til Siren Blytt. Hun har selv vært med å bestemme plasseringen av bildene før hun gikk bort, og tittelen TAKE ME HOME er hennes egen som hun brukte i skisseboken sin.

Alle bildene er holdt i lyse og varme farger, ispedd noen mørkere toner. Den gule fargen er dominerende; det gule som lyset, som solen, som kilden til alt liv. De er bygget opp lag på lag med røffe penselstrøk, forskjellig struktur, forskjellige teknikker, og fulle av tegn og symboler. I flere av bildene finner du også hjerter, men også andre symboler og bokstaver. Til sammen gir det et ekspressivt abstrakt uttrykk.

På baksiden av utstillingskortet kan vi lese Siren Blytt sitt eget utsagn fra 2019 om kunsten:

"Et ønske om å finne det sansbare, en stemning eller en emosjon som kan gi betrakter noe, gjerne noe som kan løfte og berike, sånn i all enkelhet". Og hun fortsetter: "Kunsten i møte med eksistensielle kriser. Hvordan man kan finne trøst og lindring gjennom kunsten. Sette ting i perspektiv, forklare og være støttende når man vakler og snubler i livet. Hvordan man kan forstå forskjellige utfordringer, og stadier, gjennom andres erfaringer."

La oss derfor ta en nærmere titt på noen av maleriene:

IMG_8491I det  vi kommer inn døren til galleriet møter det oss et bilde til høyre som er kalt Signs & Symbols, og som tidligere nevnt; både tegn og symboler finner vi i de fleste bildene til Siren Blytt, noe som gjør dem så spennende å utforske.

Ser vi nærmere på dette bildet er det gule og røde dominerende, men vi finner også innslag av turkis og en mørkere farge til venstre i bildet som er med på å stramme opp komposisjonen. Vi ser her et typisk tegn på hvordan kunstneren bygger opp bildene sine lag på lag.

Ser vi helt til venstre i nedre del av bildet finner vi det mørke innslaget som tidligere er nevnt, og går vi nærmere ser vi at det er uendelig mange både tegn og symboler i og omkring dette feltet. Hvordan man leser dem er opp til den enkelte og dennes ståsted eller kulturfilter om man vil.

Vi finner også en blomst  litt til høyre for dette feltet, og går vi tilbake til bildet som helhet, ser vi at den gjentas ovenfor men i en svakere kulør, for så å fremtre i en mer abstrakt utgave lenger til høyre i bildet. Det hele gir for undertegnede en litt folkloristisk følelse og leser man det mørke feltet som en primstav nærmer vi oss noe. Men igjen; det er opp til hver enkelt, så  hva leser du ut av dette bildet? Det kan bare du som betrakter svare på.

IMG_8561Maleriene til Siren Blytt må kunne sies å være abstrakte, men vi finner ofte elementer av noe figurativt som i blomstene i Signs & Symbols. Et annet figurativt element som går igjen i flere av maleriene er huset. Det kan leses rent objektivt som et hus, men symbolskt rommer det så mye mer. Lest symbolskt handler huset om det indre i mennesket, og det er derfor et element som mange kunstnere bruker. Det kan speile kunstnerens indre, men husk at all kunst handler om kommunikasjon, så kanskje henvender kunstneren seg til deg som betrakter og ditt indre. I vår materialistiske travle hverdag kan gjerne noen og enhver ha godt av å stoppe opp og skue litt innover i seg selv. Ser vi på bildet til Siren Blytt, er dette huset dypt rødt; det røde kan stå for både lidelse og det livgivende gitt ved blodets farge, men mest av alt er rødfargen et symbol på kjærlighet.

IMG_8560Vi var inne på blomstene tidligere, men i tillegg til dem finner vi også en fugl i ett av bildene, og ser du godt etter finner du gjerne flere? Til forskjell fra de fleste maleriene som domineres av det abstrakte, er dette maleriet i hovedsak figurativt. Det abstrakte er imidlertid ikke helt fraværende her heller og ser vi nøyere etter danner det figurative på en måte stammen på et tre. Fuglen forbinder vi gjerne med frihet og siden den er plassert i en blomstereng som samtidig danner et fundament i form av en trestamme, er det mye å lese inn i dette bildet også. Som nevnt i et tidligere innlegg mente Aristoteles at mennesket er en del av naturen og fjerner vi oss fra den mister vi en del av oss selv. Miljø og forurensing er for alvor satt på dagsorden de siste årene, så kanskje kan dette være en påminnelse om akkurat det.

IMG_8534Selv om vi nå har sett på noen av maleriene med klare figurative elementer, tar vi nå turen til de abstrakte verkene. Bildet Fly Away hvor blikkfanget ligger i det blå feltet er et godt eksempel. Det  er hele 100x120 cm og kaller derfor på oppmerksomhet.

IMG_8569Et annet eksempel i utstillingen kan være Take Me Home; nr. 19 i serien. På mange måter er det her de heftige strøkene for alvor kommer til sin rett, noe som igjen gir maleriene en enorm energi.

Selv har Siren Blytt også uttalt om sine malerier:

"Jeg ønsker at spontaniteten avbildes, værende rå, direkte og ubehandlet. Historiefortelling lagvis og kontrastfylt, er en ambisjon. Det transparente versus det pastose.

Mine malerier er hovedsaklig fargesterke og dramatiske, med vare og skjøre partier".

IMG_8573Det er ikke første gang Siren Blytt sine bilder blir vist i Vedholmen Galleri; i 2014 hadde hun en utstilling som ble kalt LOVE IS MY CATHEDRAL og ett av bildene fra den serien finner vi igjen i minneutstillingen.  Den utstillingen var inspirert av skjærgården rundt Bjørnefjorden og Lysefjorden hvor vi blant annet finner Lysøen med det kjente hjemmet til Ole Bull, og i tillegg kulturlandskapet rundt Lysekloster: "Katedralen tenkes som et symbol, et åndelig rom og bindeledd mellom kropp og sjel. Lengselen og søken etter magien, noe eller noen.  Det maskuline mot det feminine, kraften, møtepunktene"(Siren Blytt).

IMG_8537Vi finner både små og store malerier i utstillingen, og vi skal avslutte med ett av de største (108x143); nemlig det vakre maleriet PASSASJE. Det har også før vært vist i galleriet men denne gangen har det fått hedersplassen; idet vi går inn døren ser vi rett på dette bildet som trekker oss mot seg i all sin fargeprakt. Også her er hovedfargen gul, men med klare innslag av rødt og jordfarger, helt ned til burnt umber som er en dyp, dyp brunfarge, men også noe sort.

I løpet av et liv går vi gjennom mange passasjer, både fysisk og mentalt, noe dette maleriet kan være en påminnelse om. Går vi så tilbake til Siren Blytt sine egne uttalelser om kunsten sin, må man kunne si at dette og alle de andre maleriene oppfyller  visjonene hennes.

Som en avslutning kan vi si at denne utstillingen gir oss glede, det er som solen skinner på grunn av all gulfargen vi finner i bildene, men også kjærlighet, gitt ved rødfargen. Vi blir også eksponert for den gode energien i de helt abstrakte uttrykkene.

Til slutt kaller denne utstillingen også på refleksjonen, både ved elementer som er brukt i bildene slik som husene, men også tittelen på utstillingen, og at det er en minneutstilling til en dyktig kunstner som så alt for tidlig gikk ut av tiden. Men kunsten hennes lever videre og vil kunne glede og bevege mange også i fremtiden.

For undertegnede ble det en helt spesiell opplevelse som jeg er glad fant sted i Vedholmen Galleri. Takk til Vibeke Harild og Peter Marron for gode samtaler.

Lenke til Vedholmen Galleri hvor du får en bedre oversikt med flere bilder fra utstillingen:

https://www.vedholmen-galleri.net/

Utstillingen står til søndag 12.09., så har du mulighet; ta turen.

Som vanlig når ikke annet er oppgitt er alle bilder tatt av undertegnede.

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Comments are closed.