Bibliografi/Appendiks

Noter

I denne utgaven er notene gjort til fotnoter  

Bibliografi:

Alper, Gerald: (1992) Portait of the Artist as a Young Pasient Psychodynamic Studies of the Creative Personality N. Y.: Plenum Press 1992 Anderson Walter Truett: (2000) Det nye selvet, identitet i 21.århundre, Aschehoug Ariès, Philippe: (1977) Døden i Vesten, Det Norske Samlaget Armstrong Karen: (1995) Historien om Gud, Gyldendal Aslaksen Ellen: (1997) Ung og lovende, 90-tallets unge kunstnere- erfaringer arbeidsvilkår Rapport nr. 8, Norsk kulturråd Bal Mieke: (1991) Reading Rembrandt, Cambridge Univerity Press Bathes Roland: (2001) Det lyse rommet, tanker om fotografiet overs. Knut Stene-Johansen Pax forlag Baudelaire, Charles: (1988) Kunsten og det moderne liv, overs. A.K. Haugen, Solum forlag, Oslo Beard, Jason, design: (2001) Damien Hirst, pictures from The Saatchi Gallery Booth-Clibborn Editions, London Blom Ina: (2001) Joseph Beuys, Gyldendal forlag Bourdieu Pierre: (1996) Symbolsk makt, Pax Bregenz Kunsthaus:(1997) KünstlerInnen, Herman Nitsch im Gespräch mit Otmar Rychlik, Wien , juli 1995, Verlag der Buchhandlung Walter König,Köln Brockmann Jan red.: (2000) Norsk kunstårbok 2000 Forlaget Bonytt Brørup/Hauge/Thomsen red. (1994) Den store psykologiboken, Universitetsforlaget Buvik, Per: (1998) Georges Bataille, Ariadne, Gyldendal Norsk Forlag Chilvers Ian: (1999) A Dictionary of Twentieth Century Art, Oxford University Press, NY Chopra Deepak: (2001) Veiene til Gud Hilt & Hansteen Christensen,Michelsen,Wamberg red.: (1999) Kunstteori, positioner i nutidig kunstdebat Borgen forlag, København Collings Matthew Blimey!, It hurts Collings Matthew This is Modern Art Crowley Vivianne: (1999) C.G. Jung: Livsreisen- menneskets indre reise mot personlig vekst Og forvandling; Om Carl Gustav Jungs liv og tenkning, overs. Lisbeth Lyngaas Hilt & Hansteen Danbolt Gunnar: (2002) Blikk for bilder, om tolkning og formidling av billedkunst Abstrakt forlag, Oslo Dictionary of 20th- Century Art Oxford Fontana David: (1996) Symbolenes språk, Gyldendal Foster Hal: (1999) The Return of the Real, October, The MIT press, Massachusetts Freud, Sigmund: (1934) Nye forelesninger til innføring Psykoanalysen Gyldendal Freud, Sigmund: (1966) Ubehaget i kulturen, Cappelen Freud, Sigmund: (1972) Totem og tabu London: Routledge & Kegan Paul Freud, Sigmund: (1996) Drøm og okkultisme, Gyldendal Frigstad, Gard Olav red.: (2003) Norsk kunstårbok 2003, Forlaget Bonytt Grambo Ronald: (1994) I liv og død, dråper av blodets historie C. Huitfeldts forlag, Oslo Green / Sharman-Bruke: (1999) Den mytiske reisen, Hilt & Hansteen Groys /Ross/Blazwick: (1998) Ilya Kabakov Phaidon Press Limited Grøgaard, Stian: (2001) Det vage objekt, Pax forlag Harrison, Wood, ed.: (1992) ART IN THEORY 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas Publishers Ltd, Oxford UK Hergenhahn, B.R.: (1997) Third Edition: An introduction to the History of Psychology Brooks/Cole publishing company, Pacific Grove, USA Herrigel Eugen: (1995) ZEN i bueskytingens kunst, forord av Daisetz T. Suzuki overs. Trygve Greiff, Hilt & Hansteen Horkheimer/Adorno: (1991) Kulturindustri overs. Arne Sundland, Cappelens forlag Jahn Elisabeth Tetens red.: (2002) Norsk kunstårbok 2002, Forlaget Bonytt Jung, Carl: (1992) Psykisk energi, forord av Astri hognestad, J.W. Cappelens forlag Jung, Carl: (1978) Man and his symbols London: Pan Books Ltd. Jung, Carl: (2000) Symbolene og det ubevisste oversatt av Sverre Dahl, utvalg og forord av Brita Pollan, Gyldendal Jørnæs/Hornung red.: (1991) Dreyers kunstleksikon, Dreyers forlag, Oslo Kadinsky Wassily: (2001) Om det åndelige i kunsten, oversatt av Mikkel B. Tin, Pax forlag, Oslo Karterud, S.: (1995) Fra narsissisme til selvpsykologi, En innføring i Heinz Kohuts forfatterskap, Gyldendal Kittang, Linneberg, Melberg, Skei: (1991) Moderne litteraurteori, Universitetsforlaget Kittang, Linneberg, Melberg, Skei: (1991) Moderne litteraurteori, en innføring Universitetsforlaget Kittang, Atle: (1997) Sigmund Freud, Ariadne Gyldendal Kohut, Heinz: (1990) Selvets psykologi, Universitetsforlaget Kristeva Julia: (1982) POWERS OF HORROR, An essay on Abjection, Columbia University Press, NY Kristeva Julia: (1991) Strangers to ourselves, Columbia University Press Kristeva Julia: (1994) Svart sol. Pax Larsen, Peter:(1989) Tidens tegn København: Akademisk forlag Lasch, C.: (1982) Den narsissistiske kultur, Oslo: Pax Lothe, Jakob: (1994) Fiksjon og film; narrativ teori og analyse, Universitetsforlaget Lyotard, Jean-Francois: (1994) Om det sublime, Akademisk forlag, København Nordgren, Sune/ Leander Sofia: (1996) Andres Serrano, fotografiska arbeten/Works 1983-1993, med en Essä av Robert Hobbs. Malmö Konsthall Magee Bryan: (1997) Philosophy of Schopenhauer, Oxford University Press Magnus, Emilie: (2003) FOR ALL / FOR ALLE, Norsk overs. Ole Herman Ambúr, Vestfossen kunstlaboratoriom Moore, Thomas: (2001) DITT EGENTLIGE JEG å leve med paradokser, Cappelen Morgan Stuart, int.: (1996) Damien Hirst, No Sense of Absolute Corrupstion, Gagosin Gallery, New York Owens Craig: (1992) Beyond Recognition, representation, Power, and culture University of California Press Piper, Danbolt: (1995) Aschehougs kunsthistorie, Aschehoug, Oslo Rinpoche, Sogyal: (1997) Den tibetanske boken om livet og døden, oversatt av Finn B. Larsen Grøndahl og Dreyer forlag Roland, Paul: (2000) DEN NYE TIDSALDER, en innføring i moderne trosretninger, alternative behandlingsformer og vår åndelige søken, Hilt & Hansteen Rush, Michael: (1999) New Media in Late 20th-Century Art, Thames & Hudson Ltd., London Rød, Johannes red.: Tendens, samtidskunst 2001 tema:kunstsamleren, Gyldendal Sallis, John ed.: (1987) Deconstruction and Philosofy, the texts of Derrida, The University of Chicago Sandberg Lotte red.: (1999) Norsk kunstårbok 1999, Forlaget Bonytt Schopenhauer Arthur: (1957) Om døden og vort sande væsens uforgængelighed, København, Hasselbalchs forlag Schopenhauer Arthur: (2000) Verden som vilje og forestilling, overs. H. Salemonsen Solum forlag Skår, Astrid: (1995) Korsets Mysterium- symbol og realisme, Atheneum forlag, Vinterbro Skårderud, Finn: (1998) URO en reise i det moderne selvet, Aschehoug Smith Anne-Marie: (1998) Julie Kristeva Speaking the unspeakable, Pluto Press, London Solhjell, Dag: (1995) Kunst-Norge, en sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen, Universitetsforlaget Solhjell, Dag: (2001) FORMIDLER OG FORMIDLET, en teori om kunstformidlingens Praksis, Universitetsforlaget Sontag, Susan: (1996) sykdom som metafor, Gyldendal norsk forlag, Olso Sontag Susan: (1989) AIDS og dens metaforer, overs. John Th. Thomsen, forlaget Klim, Århus Stefánsson/Sørensen: (1977) Liv og død – en tekstmosaik fra religioners og ideers verden, Gyldendal, København Steihaug Jon-Ove ABJECT/INFORME/TRAUMA Discourses on the Body in American Art of the Nineties, FOR ART Svendsen, Lars Fr.H.: (1999) Kjedsomhetens filosofi, Universitetsforlaget Svendsen, Lars Fr.H.: (2000) Kunst, en begrepsavvikling, Universitetsforlaget Svendsen, Lars Fr.H: (2001) Ondskapens filosofi, Universitetsforlaget Sylvester, David: (1987) The Brutality of Fact, interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, Oxford Thielst, Peter: (1998) Jeg er intet menneske – jeg er dynamitt! Historien om Friedrich Nietzsche, Gyldendal Ursin, J.: (1975) Kristne symboler- en håndbok, Gyldendal, Oslo Vuorikoski/Hellandsjø red.: (1997) Yves Klein, Museet for Samtidskunst Wallis Brian ed.: (1995) Andres Serrano, Body and Soul, Takarajima Books, New York Willis, Roy, ed.: World Mythology, the illustrated guide, Duncan Baird Publishers, London Woje, Klepp: (2000) Thomasevangeliet Borglund forlag Worts, Martin: Craig Flannigan, Mosaikk Forlag Zweig / Wolf: (1997) Bli venn med skyggen din, Hilt & Hansteen

ROTTEN PÅ KORSET

APPENDIKS:

ILLUSTRASJONER PLANOVERSIKT GALLERI BOHLOU PLANOVERSIKT GALLERI CHRISTIAN DAM, OSLO CV MORTEN VISKUM
0

ILLUSTRASJONER:

I denne utgaven er illustrasjonene satt inn i selve teksten, noen få er utelatt pga opphavsrett.

PLANOVERSIKT GALLERI BOHLOU

IMG_0111

PLANOVERSIKT CHRISTIAN DAM, OSLO

GalleriCD1 GalleriCD2 GalleriCD3

CV Morten Viskum

Utdannelse:

Norges veterinærhøyskole, Oslo, 1987-93 Statens Kunstakademi, Oslo, 1993-97 Nifca, Helsinki, Finland

Separatutstillinger:

Galleri Bodil Dahl, Oslo, desember 1990 Galleri Lista Fyr, Lista, mai 1995 Galleri 21.25, Oslo, oktober 1996 Møre og Romsdal Kunstnersenter, Molde, september 1997 Galleri Elvetun, Sykkulven, oktober 1997 Galleri F-15, Moss, november 1997 Galleri 21, Malmö, Sverige, mars 1998 Sørlandets Kunstsenter, Kristiansand, april 1998 Arendal Kunstforening, Arendal, juni 1998 Rogaland Kunstsenter, Stavanger, september 1998 Galleri Christian Dam, Oslo, april 1999 Galleri Christian Dam, København, Danmark, oktober 1999 Locomotion, Oslo, september 2001 Galleri Bouhlou, Bergen, mars 2002 Galleri Christian Dam, Oslo, april 2002 Galleri 21, Malmö, Sverige, mai 2002

Prosjekter/Performance:

”Rotte/Oliven prosjektet” i 20 butikker i Bergen, Kristiansand, Oslo Stavanger og Trondheim. Vist i NRK Dagsrevyen februar 1995 ”Adolfs Lätzter Wünsch” performance i Oslo og Kristiansand. Vist i NRK Frifant (DelI) og NRK Kveldsnytt (Del II) sept. 1995 ”Adolfs Lätzter Wünsch” Vist i Frifant (Del III) nov. 1995 ”Adolfs Lätzter Wünsch” Vist i NRK Kveldsnytt (del IV) mars 1996 ”Adolfs Lätzter Wünsch” Intervju i NRK Radio (Del V) juli 1996 ”James Last Trip” Performance vist i NRK2 og NRK1, sept. 1996 ”Gud bevare oss” Henie-Onstad Kunstsenter, Oslo, Vist i NRK1 sept. 1996 ”Absolutt Viskum” Vist i NRK 2 og NRK1, november 1996 ”Håper dere ikke døde forgjeves” Vist i svensk tv, mars 1999 "Hånden som aldri sluttet å male” vist i Gydas Vei, NRK1, april 1999 ”Direktemaleriet”, Vist i ”Meteropol Live”, oktober 1999

Gruppeutstillinger:

”Kunstfestivalen 1991”, Oslo, oktober 1991 ”Kunstfestivalen 1992”, Oslo, oktober 1992 ”Via Foto”, Fotogalleriet, Oslo, februar 1995 ”Den 2. Norske miniatyrer”, Tromsø kunstforening, Tromsø, juni 1995 ”Novemberutstillingen 1995”, Drammen Kunstforening, Drammen nov.1995 ”Voluptas”, Slovakia, april 1996 ”Frisbee – 96”, Hordaland Kunstnersentrum, Bergen, juni 1996 ”Jubileumsutstilling – NBF 50 år” Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden august 1996 ”Statens 109. Kunstutstilling” (høstutstillingen), Kunstnernes Hus, Oslo september 1996 ”Utsmykking av Hovedflyplassen”, Stenersenmuseet, Oslo, september 1996 ”Juleshop” UKS, Oslo, november 1996 ”Norsk Kulturråds innkjøp”, UKS, Oslo, mai 1997 ”Avgangsutstillingen” Stenersensmuseet, Oslo, mai 1997 ”Novemberutstillingen 1997”, Drammen Kunstforening, Drammen, nov. 1997 ”Mørketidsutstillingen 1997”, Tromsø Kunstforening, Tromsø, nov. 1997 ”Østlandsutstillingen 1998”, Galleri Skårer, Skårer, mars 1998 ”Østlandsutstillingen 1998”, Hedmark Kunstnersenter, Hamar, april 1998 ”5 unge norske”, Galleri Christian Dam, Oslo, juni 1998 ”Art Copenhagen”, København, Danmark, september 1998 ”Novemberutstillingen 1998”, Drammen Kunstforening, Drammen, nov.1998 ”Laterna Nordica”New Dehli, India, februar 1999 ”Samtid”, Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, februar 1999 ”Stockholm Art Fair”, Stockholm, Sverige, mars 1999 ”Mix-Blended Spaces”, Museet for Samtidskunst, Roskilde, Danmark, april 1999 ”6 Investigations into the Morbid” m/Kvium, Lemmertz, Oursler, Quinn, Welz London, september 1999 ”Skulpturbiennalen” (kurator Lars Nittve) Stenersensmuseet, Oslo, sept. 1999 ”Statens 112. Kunstutstilling” (Høstutstillingen) Kunstnernes Hus, Oslo, september 1999. ”International Young Art 2000”, Chicago, USA, januar 2000 ”International Young Art 2000”, Tel Aviv, Israel, januar 2000 ”International Young Art 2000”, Wien, Østerrike, januar 2000 ”Nekrologer” m/Askeland, Bjertnes, Drammens Kunstforening, Drammen august 2000 ”Fitting Room”, Galleri Augusta (Nifca), Helsinki, Finland, september 2000 ”Nekrologer”, Ullensaker Kulturhus, Jessheim, oktober 2000 ”Novemberutstillingen 2000” Drammen Museum, november 2000 ”Nordic Art Biennal 2001” Gøteborg, Sverige, juni 2001 ”Novemberutstillingen 2001” Drammen Museum, november 2001 ”Alkoholens ansigter”, Runde Tårn, København, januar 2002 ”Novemberutstillingen 2001” Galleri Breien, Hønefoss, februar 2002 ”Project Room”, Galleri Christian Dam, København, mars 2002 ”New Art Barcelona”, Barcelona, Spania, november 2002 ”Art Miami” Miami, USA, januar 2003 Moss Kunstforening, mai 2003 ”For Alle”, Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen 2003

Offentlige innkjøp:

Norges veterinærhøgskole, Oslo, mai 1992 Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane, Førde, februar 1995 Norsk Kulturråd, september 1996 Norsk Kulturråd, september 1997 Norsk Kulturråd, september 1998 Malmö Konstmuseum, Malmö, Sverige, april 1998 Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, mai 1998 Den norske ambassade, New Dehli, India, februar 1999 Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, mars 1999 Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, mai 1999 Art Link Museum, Tel Aviv, Israel, august 1999 In-Art Studio, Danmark, oktober 1999 Seljord Kunstforenings faste samling, juni 2000 Buskerud Fylkes kunstsamling, desember 2001 Jack Helgesens samling, 2002 Øvre Eiker kommune 2003 Private samlinger

Stipend:

Vederlagsfondets stipend 1996 Vederlagsfondets stipend 1997 Utstillingsstipend 1997 Utstillingsstipend 1998 Ib Schlytters Legat 1998 Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere 1998 Vederlagsfondets stipend 2000 Vederlagsfondets stipend 2001 Vederlagsfondets stipend 2002

Medlemsskap:

NBK NBF UKS BONO

Utsmykningsoppdrag:

Oslo Lufthavn, A/S, Gardemoen, juli 1996 Private bedrifter

Studiereiser:

London 1995, -96, -97, 2003 Berlin 1996, -99 Brighton 1997 Paris 1998, -99, 2000, -01, -02, -03 New York 1998 New Dehli 1999 Moskva 1999 Helsinki 2000, -01 Budapest 2001 Venezia 2001, -03 Slovenia 2001 Kroatia 2001 Praha 2002

Verv/undervisning:

Avdelingsråd/studentutvalg, SKA 1994-96 Opptakskomité, SKA, 1996 Intern Professorkomité, SKA, 1996 Studentobservatør, NBF, 1995-96 Nestformann, NBF, 1996-98 Tilsynsråd i Kunstnernes Hus, 1996-98 Redaksjonskommité, ”Norsk Skulptur 1946-1996” Jurymedlem, ”Utsmykning av Sjølyst Plass” Gjestelærer Asker Kunstskole, mars 1998 Jurymeldem ”Skulpturutstillingen 2000”, 1999-2000

Tilbake til forsiden:

Rotten på korset hovedside  

 

 

Comments are closed.