Bibliografi/Appendiks

Noter

I denne utgaven er notene gjort til fotnoter

 

Bibliografi:

Alper, Gerald: (1992) Portait of the Artist as a Young Pasient Psychodynamic Studies of the Creative Personality N. Y.: Plenum Press 1992
Anderson Walter Truett: (2000) Det nye selvet, identitet i 21.århundre, Aschehoug
Ariès, Philippe: (1977) Døden i Vesten, Det Norske Samlaget
Armstrong Karen: (1995) Historien om Gud, Gyldendal
Aslaksen Ellen: (1997) Ung og lovende, 90-tallets unge kunstnere- erfaringer arbeidsvilkår Rapport nr. 8, Norsk kulturråd
Bal Mieke: (1991) Reading Rembrandt, Cambridge Univerity Press
Bathes Roland: (2001) Det lyse rommet, tanker om fotografiet overs. Knut Stene-Johansen Pax forlag
Baudelaire, Charles: (1988) Kunsten og det moderne liv, overs. A.K. Haugen, Solum forlag, Oslo
Beard, Jason, design: (2001) Damien Hirst, pictures from The Saatchi Gallery Booth-Clibborn Editions, London
Blom Ina: (2001) Joseph Beuys, Gyldendal forlag
Bourdieu Pierre: (1996) Symbolsk makt, Pax
Bregenz Kunsthaus:(1997) KünstlerInnen, Herman Nitsch im Gespräch mit Otmar Rychlik, Wien , juli 1995, Verlag der Buchhandlung Walter König,Köln
Brockmann Jan red.: (2000) Norsk kunstårbok 2000 Forlaget Bonytt
Brørup/Hauge/Thomsen red. (1994) Den store psykologiboken, Universitetsforlaget
Buvik, Per: (1998) Georges Bataille, Ariadne, Gyldendal Norsk Forlag
Chilvers Ian: (1999) A Dictionary of Twentieth Century Art, Oxford University Press, NY
Chopra Deepak: (2001) Veiene til Gud Hilt & Hansteen
Christensen,Michelsen,Wamberg red.: (1999) Kunstteori, positioner i nutidig kunstdebat Borgen forlag, København
Collings Matthew Blimey!, It hurts
Collings Matthew This is Modern Art
Crowley Vivianne: (1999) C.G. Jung: Livsreisen- menneskets indre reise mot personlig vekst Og forvandling; Om Carl Gustav Jungs liv og tenkning, overs. Lisbeth Lyngaas Hilt & Hansteen
Danbolt Gunnar: (2002) Blikk for bilder, om tolkning og formidling av billedkunst Abstrakt forlag, Oslo
Dictionary of 20th- Century Art Oxford
Fontana David: (1996) Symbolenes språk, Gyldendal
Foster Hal: (1999) The Return of the Real, October, The MIT press, Massachusetts
Freud, Sigmund: (1934) Nye forelesninger til innføring Psykoanalysen Gyldendal
Freud, Sigmund: (1966) Ubehaget i kulturen, Cappelen
Freud, Sigmund: (1972) Totem og tabu London: Routledge & Kegan Paul
Freud, Sigmund: (1996) Drøm og okkultisme, Gyldendal
Frigstad, Gard Olav red.: (2003) Norsk kunstårbok 2003, Forlaget Bonytt
Grambo Ronald: (1994) I liv og død, dråper av blodets historie C. Huitfeldts forlag, Oslo
Green / Sharman-Bruke: (1999) Den mytiske reisen, Hilt & Hansteen
Groys /Ross/Blazwick: (1998) Ilya Kabakov Phaidon Press Limited
Grøgaard, Stian: (2001) Det vage objekt, Pax forlag
Harrison, Wood, ed.: (1992) ART IN THEORY 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas Publishers Ltd, Oxford UK
Hergenhahn, B.R.: (1997) Third Edition: An introduction to the History of Psychology Brooks/Cole publishing company, Pacific Grove, USA
Herrigel Eugen: (1995) ZEN i bueskytingens kunst, forord av Daisetz T. Suzuki overs. Trygve Greiff, Hilt & Hansteen
Horkheimer/Adorno: (1991) Kulturindustri overs. Arne Sundland, Cappelens forlag
Jahn Elisabeth Tetens red.: (2002) Norsk kunstårbok 2002, Forlaget Bonytt
Jung, Carl: (1992) Psykisk energi, forord av Astri hognestad, J.W. Cappelens forlag
Jung, Carl: (1978) Man and his symbols London: Pan Books Ltd.
Jung, Carl: (2000) Symbolene og det ubevisste oversatt av Sverre Dahl, utvalg og forord av Brita Pollan, Gyldendal
Jørnæs/Hornung red.: (1991) Dreyers kunstleksikon, Dreyers forlag, Oslo
Kadinsky Wassily: (2001) Om det åndelige i kunsten, oversatt av Mikkel B. Tin, Pax forlag, Oslo
Karterud, S.: (1995) Fra narsissisme til selvpsykologi, En innføring i Heinz Kohuts forfatterskap, Gyldendal
Kittang, Linneberg, Melberg, Skei: (1991) Moderne litteraurteori, Universitetsforlaget
Kittang, Linneberg, Melberg, Skei: (1991) Moderne litteraurteori, en innføring Universitetsforlaget
Kittang, Atle: (1997) Sigmund Freud, Ariadne Gyldendal
Kohut, Heinz: (1990) Selvets psykologi, Universitetsforlaget
Kristeva Julia: (1982) POWERS OF HORROR, An essay on Abjection, Columbia University Press, NY
Kristeva Julia: (1991) Strangers to ourselves, Columbia University Press
Kristeva Julia: (1994) Svart sol. Pax
Larsen, Peter:(1989) Tidens tegn København: Akademisk forlag
Lasch, C.: (1982) Den narsissistiske kultur, Oslo: Pax
Lothe, Jakob: (1994) Fiksjon og film; narrativ teori og analyse, Universitetsforlaget
Lyotard, Jean-Francois: (1994) Om det sublime, Akademisk forlag, København
Nordgren, Sune/ Leander Sofia: (1996) Andres Serrano, fotografiska arbeten/Works 1983-1993, med en Essä av Robert Hobbs. Malmö Konsthall
Magee Bryan: (1997) Philosophy of Schopenhauer, Oxford University Press
Magnus, Emilie: (2003) FOR ALL / FOR ALLE, Norsk overs. Ole Herman Ambúr, Vestfossen kunstlaboratoriom
Moore, Thomas: (2001) DITT EGENTLIGE JEG å leve med paradokser, Cappelen
Morgan Stuart, int.: (1996) Damien Hirst, No Sense of Absolute Corrupstion, Gagosin Gallery, New York
Owens Craig: (1992) Beyond Recognition, representation, Power, and culture University of California Press
Piper, Danbolt: (1995) Aschehougs kunsthistorie, Aschehoug, Oslo
Rinpoche, Sogyal: (1997) Den tibetanske boken om livet og døden, oversatt av Finn B. Larsen Grøndahl og Dreyer forlag
Roland, Paul: (2000) DEN NYE TIDSALDER, en innføring i moderne trosretninger, alternative behandlingsformer og vår åndelige søken, Hilt & Hansteen
Rush, Michael: (1999) New Media in Late 20th-Century Art, Thames & Hudson Ltd., London
Rød, Johannes red.: Tendens, samtidskunst 2001 tema:kunstsamleren, Gyldendal
Sallis, John ed.: (1987) Deconstruction and Philosofy, the texts of Derrida, The University of Chicago
Sandberg Lotte red.: (1999) Norsk kunstårbok 1999, Forlaget Bonytt
Schopenhauer Arthur: (1957) Om døden og vort sande væsens uforgængelighed, København, Hasselbalchs forlag
Schopenhauer Arthur: (2000) Verden som vilje og forestilling, overs. H. Salemonsen Solum forlag
Skår, Astrid: (1995) Korsets Mysterium- symbol og realisme, Atheneum forlag, Vinterbro
Skårderud, Finn: (1998) URO en reise i det moderne selvet, Aschehoug
Smith Anne-Marie: (1998) Julie Kristeva Speaking the unspeakable, Pluto Press, London
Solhjell, Dag: (1995) Kunst-Norge, en sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen, Universitetsforlaget
Solhjell, Dag: (2001) FORMIDLER OG FORMIDLET, en teori om kunstformidlingens Praksis, Universitetsforlaget
Sontag, Susan: (1996) sykdom som metafor, Gyldendal norsk forlag, Olso
Sontag Susan: (1989) AIDS og dens metaforer, overs. John Th. Thomsen, forlaget Klim, Århus
Stefánsson/Sørensen: (1977) Liv og død – en tekstmosaik fra religioners og ideers verden, Gyldendal, København
Steihaug Jon-Ove ABJECT/INFORME/TRAUMA Discourses on the Body in American Art of the Nineties, FOR ART
Svendsen, Lars Fr.H.: (1999) Kjedsomhetens filosofi, Universitetsforlaget
Svendsen, Lars Fr.H.: (2000) Kunst, en begrepsavvikling, Universitetsforlaget
Svendsen, Lars Fr.H: (2001) Ondskapens filosofi, Universitetsforlaget
Sylvester, David: (1987) The Brutality of Fact, interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, Oxford
Thielst, Peter: (1998) Jeg er intet menneske – jeg er dynamitt! Historien om Friedrich Nietzsche, Gyldendal
Ursin, J.: (1975) Kristne symboler- en håndbok, Gyldendal, Oslo
Vuorikoski/Hellandsjø red.: (1997) Yves Klein, Museet for Samtidskunst
Wallis Brian ed.: (1995) Andres Serrano, Body and Soul, Takarajima Books, New York
Willis, Roy, ed.: World Mythology, the illustrated guide, Duncan Baird Publishers, London
Woje, Klepp: (2000) Thomasevangeliet Borglund forlag
Worts, Martin: Craig Flannigan, Mosaikk Forlag
Zweig / Wolf: (1997) Bli venn med skyggen din, Hilt & Hansteen

ROTTEN PÅ KORSET

APPENDIKS:

ILLUSTRASJONER
PLANOVERSIKT GALLERI BOHLOU
PLANOVERSIKT GALLERI CHRISTIAN DAM, OSLO
CV MORTEN VISKUM
0

ILLUSTRASJONER:

I denne utgaven er illustrasjonene satt inn i selve teksten, noen få er utelatt pga opphavsrett.

PLANOVERSIKT GALLERI BOHLOU

IMG_0111

PLANOVERSIKT CHRISTIAN DAM, OSLO

GalleriCD1

GalleriCD2

GalleriCD3

CV Morten Viskum

Utdannelse:

Norges veterinærhøyskole, Oslo, 1987-93
Statens Kunstakademi, Oslo, 1993-97
Nifca, Helsinki, Finland

Separatutstillinger:

Galleri Bodil Dahl, Oslo, desember 1990
Galleri Lista Fyr, Lista, mai 1995
Galleri 21.25, Oslo, oktober 1996
Møre og Romsdal Kunstnersenter, Molde, september 1997
Galleri Elvetun, Sykkulven, oktober 1997
Galleri F-15, Moss, november 1997
Galleri 21, Malmö, Sverige, mars 1998
Sørlandets Kunstsenter, Kristiansand, april 1998
Arendal Kunstforening, Arendal, juni 1998
Rogaland Kunstsenter, Stavanger, september 1998
Galleri Christian Dam, Oslo, april 1999
Galleri Christian Dam, København, Danmark, oktober 1999
Locomotion, Oslo, september 2001
Galleri Bouhlou, Bergen, mars 2002
Galleri Christian Dam, Oslo, april 2002
Galleri 21, Malmö, Sverige, mai 2002

Prosjekter/Performance:

”Rotte/Oliven prosjektet” i 20 butikker i Bergen, Kristiansand, Oslo Stavanger og Trondheim. Vist i NRK Dagsrevyen februar 1995
”Adolfs Lätzter Wünsch” performance i Oslo og Kristiansand. Vist i NRK Frifant (DelI) og NRK Kveldsnytt (Del II) sept. 1995
”Adolfs Lätzter Wünsch” Vist i Frifant (Del III) nov. 1995
”Adolfs Lätzter Wünsch” Vist i NRK Kveldsnytt (del IV) mars 1996
”Adolfs Lätzter Wünsch” Intervju i NRK Radio (Del V) juli 1996
”James Last Trip” Performance vist i NRK2 og NRK1, sept. 1996
”Gud bevare oss” Henie-Onstad Kunstsenter, Oslo, Vist i NRK1 sept. 1996
”Absolutt Viskum” Vist i NRK 2 og NRK1, november 1996
”Håper dere ikke døde forgjeves” Vist i svensk tv, mars 1999
«Hånden som aldri sluttet å male” vist i Gydas Vei, NRK1, april 1999
”Direktemaleriet”, Vist i ”Meteropol Live”, oktober 1999

Gruppeutstillinger:

”Kunstfestivalen 1991”, Oslo, oktober 1991
”Kunstfestivalen 1992”, Oslo, oktober 1992
”Via Foto”, Fotogalleriet, Oslo, februar 1995
”Den 2. Norske miniatyrer”, Tromsø kunstforening, Tromsø, juni 1995
”Novemberutstillingen 1995”, Drammen Kunstforening, Drammen nov.1995
”Voluptas”, Slovakia, april 1996
”Frisbee – 96”, Hordaland Kunstnersentrum, Bergen, juni 1996
”Jubileumsutstilling – NBF 50 år” Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden august 1996
”Statens 109. Kunstutstilling” (høstutstillingen), Kunstnernes Hus, Oslo september 1996
”Utsmykking av Hovedflyplassen”, Stenersenmuseet, Oslo, september 1996
”Juleshop” UKS, Oslo, november 1996
”Norsk Kulturråds innkjøp”, UKS, Oslo, mai 1997
”Avgangsutstillingen” Stenersensmuseet, Oslo, mai 1997
”Novemberutstillingen 1997”, Drammen Kunstforening, Drammen, nov. 1997
”Mørketidsutstillingen 1997”, Tromsø Kunstforening, Tromsø, nov. 1997
”Østlandsutstillingen 1998”, Galleri Skårer, Skårer, mars 1998
”Østlandsutstillingen 1998”, Hedmark Kunstnersenter, Hamar, april 1998
”5 unge norske”, Galleri Christian Dam, Oslo, juni 1998
”Art Copenhagen”, København, Danmark, september 1998
”Novemberutstillingen 1998”, Drammen Kunstforening, Drammen, nov.1998
”Laterna Nordica”New Dehli, India, februar 1999
”Samtid”, Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, februar 1999
”Stockholm Art Fair”, Stockholm, Sverige, mars 1999
”Mix-Blended Spaces”, Museet for Samtidskunst, Roskilde, Danmark, april 1999
”6 Investigations into the Morbid” m/Kvium, Lemmertz, Oursler, Quinn, Welz London, september 1999
”Skulpturbiennalen” (kurator Lars Nittve) Stenersensmuseet, Oslo, sept. 1999
”Statens 112. Kunstutstilling” (Høstutstillingen) Kunstnernes Hus, Oslo, september 1999.
”International Young Art 2000”, Chicago, USA, januar 2000
”International Young Art 2000”, Tel Aviv, Israel, januar 2000
”International Young Art 2000”, Wien, Østerrike, januar 2000
”Nekrologer” m/Askeland, Bjertnes, Drammens Kunstforening, Drammen august 2000
”Fitting Room”, Galleri Augusta (Nifca), Helsinki, Finland, september 2000
”Nekrologer”, Ullensaker Kulturhus, Jessheim, oktober 2000
”Novemberutstillingen 2000” Drammen Museum, november 2000
”Nordic Art Biennal 2001” Gøteborg, Sverige, juni 2001
”Novemberutstillingen 2001” Drammen Museum, november 2001
”Alkoholens ansigter”, Runde Tårn, København, januar 2002
”Novemberutstillingen 2001” Galleri Breien, Hønefoss, februar 2002
”Project Room”, Galleri Christian Dam, København, mars 2002
”New Art Barcelona”, Barcelona, Spania, november 2002
”Art Miami” Miami, USA, januar 2003 Moss Kunstforening, mai 2003
”For Alle”, Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen 2003

Offentlige innkjøp:

Norges veterinærhøgskole, Oslo, mai 1992
Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane, Førde, februar 1995
Norsk Kulturråd, september 1996
Norsk Kulturråd, september 1997
Norsk Kulturråd, september 1998
Malmö Konstmuseum, Malmö, Sverige, april 1998
Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, mai 1998
Den norske ambassade, New Dehli, India, februar 1999
Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, mars 1999
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, mai 1999
Art Link Museum, Tel Aviv, Israel, august 1999
In-Art Studio, Danmark, oktober 1999
Seljord Kunstforenings faste samling, juni 2000
Buskerud Fylkes kunstsamling, desember 2001
Jack Helgesens samling, 2002
Øvre Eiker kommune 2003
Private samlinger

Stipend:

Vederlagsfondets stipend 1996
Vederlagsfondets stipend 1997
Utstillingsstipend 1997
Utstillingsstipend 1998
Ib Schlytters Legat 1998
Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere 1998
Vederlagsfondets stipend 2000
Vederlagsfondets stipend 2001
Vederlagsfondets stipend 2002

Medlemsskap:

NBK
NBF
UKS
BONO

Utsmykningsoppdrag:

Oslo Lufthavn, A/S, Gardemoen, juli 1996
Private bedrifter

Studiereiser:

London 1995, -96, -97, 2003
Berlin 1996, -99
Brighton 1997
Paris 1998, -99, 2000, -01, -02, -03
New York 1998
New Dehli 1999
Moskva 1999
Helsinki 2000, -01
Budapest 2001
Venezia 2001, -03
Slovenia 2001
Kroatia 2001
Praha 2002

Verv/undervisning:

Avdelingsråd/studentutvalg, SKA 1994-96
Opptakskomité, SKA, 1996
Intern Professorkomité, SKA, 1996
Studentobservatør, NBF, 1995-96
Nestformann, NBF, 1996-98
Tilsynsråd i Kunstnernes Hus, 1996-98
Redaksjonskommité, ”Norsk Skulptur 1946-1996”
Jurymedlem, ”Utsmykning av Sjølyst Plass”
Gjestelærer Asker Kunstskole, mars 1998
Jurymeldem ”Skulpturutstillingen 2000”, 1999-2000

Tilbake til forsiden:

Rotten på korset hovedside

 

 

 

Comments are closed.